Displaying publications 1 - 20 of 63 in total

Abstract:
Sort:
 1. Rabeta Mohd Salleh, Suzana Shahar, Fatimah Arshad, Ahmad Rohi Ghazali, Normah Haron, Nor Fadilah Rajab
  MyJurnal
  Kajian kes-kawalan ini dijalankan untuk mengkaji hubungan adipositi dan komposisi tubuh terhadap risiko kanser payudara di kalangan 70 orang wanita yang baru didiagnos kanser payudara dan 138 orang kawalan. Parameter antropometri yang merangkumi tinggi, berat, ukuran pinggang dan ukuran pinggul dan aras glukosa darah berpuasa serta tekanan darah diukur di kalangan subjek. Komposisi tubuh ditentukan menggunakan analisis bioimpedans (Maltron 906). Hasil kajian menunjukkan Indeks Jisim Tubuh (?T) kumpulan kes adalah 26.0 ± 4.8 kg/m2 dan 25.3 ± 4.5 kg/m2 bagi kumpulan kawalan (p > 0.05). Seramai 71% subjek dari kumpulan kes dan 40% subjek kumpulan kawalan mengalami obesiti abdominal (ukurlilit pinggang 80 cm) [OR = 3.4 (95% CI =1.7-6.9] (p < 0.05). Wanita pra menopaus berisiko sebanyak empat kali untuk mendapat kanser payudara dengan [Adjusted OR = 4.3 (95% CI = 1.8-10.3)]. Peratus lemak tubuh adalah tinggi di kalangan kes (36.4 ± 4.7%) berbanding kawalan 35.3 ± 4.4% tetapi perbezaan ini adalah tidak signifikan. Jisim Tubuh Tanpa Lemak ?TTL) menunjukkan nilai min 38.8 ± 5.7 kg bagi kawalan dan 38.9 ± 5.5 kg pada kes. Korelasi positif yang lemah ditunjukkan di antara umur dan IJT (r = 0.179, p = 0.010), ukuran pinggang (r = 0.218, p = 0.002), nisbah pinggang-pinggul (NPR) (r = 0.233, p = 0.001) dan peratus lemak tubuh (r = 0.330, p = 0.000). Kesimpulannya, obesiti abdominal meningkatkan risiko kanser payudara, terutama di kalangan wanita pra menopaus. Obesiti jenis ini dan peratus lemak tubuh adalah meningkat dengan pertambahan usia. Adalah penting bagi wanita untuk mengekalkan ukuran pinggang yang sihat melalui gaya hidup sihat bagi mengurangkan risiko kanser payudara.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 2. Mohd Zuki Salleh, Roslinda Nazar
  Penyelesaian berangka bagi masalah aliran lapisan sempadan olakan bebas mantap terhadap silinder bulat mengufuk yang dijanakan oleh pemanasan Newtonan, iaitu pemindahan haba dari permukaan berkadar langsung dengan suhu permukaan setempat, dipertimbangkan. Persamaan lapisan sempadan terjelma diselesaikan secara berangka dengan suatu skim berangka beza terhingga tersirat yang dikenali sebagai kaedah kotak Keller. Penyelesaian berangka diperoleh bagi pekali geseran kulit, pekali pemindahan haba setempat, suhu dinding serta profil halaju dan suhu. Ciri-ciri aliran dan pemindahan haba bagi suatu julat nilai nombor Prandtl yang besar dianalisis dan dibincangkan.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 3. Suhaila Sepeai, Wan Zulhafizhazuan, Cheow SL, Ludin N, Ibrahim M, Sopian K, et al.
  Sains Malaysiana, 2017;46:1943-1949.
  Sel suria adalah peranti semikonduktor yang menukar tenaga matahari kepada tenaga elektrik. Sel suria generasi
  pertama terdiri dari sel suria silikon (Si). Pada masa ini, hampir 90% daripada pasaran pengeluaran fotovolta (PV)
  adalah berdasarkan wafer Si. Ini disebabkan oleh kecekapan dan ketahanan yang tinggi serta jangka hayat yang
  lama iaitu selama 30 tahun. Proses pemfabrikasian piawai bagi sel suria Si dimulakan dengan proses pencucian dan
  penteksturan wafer Si, difusi Fosforus untuk pembentukan pemancar, pembentukan elektrod atas dan bawah melalui
  proses cetakan skrin dan proses pembakaran yang melengkapkan fabrikasi sel suria. Dalam industri, proses piawai
  ini dilakukan pada wafer Si jenis-p. Wafer jenis-n pula mempunyai potensi yang tinggi untuk menghasilkan sel suria Si
  yang berkecekapan tinggi. Namun, proses untuk menghasilkan sel suria silikon atas Si wafer jenis-n melalui proses yang
  lebih rumit dan lama seperti dua peringkat proses difusi menjadikan wafer jenis-p digunakan secara meluas kerana
  dapat merendahkan kos pemfabrikasian. Dalam penyelidikan ini, analisis bagi arus-voltan bagi sel suria Si jenis-n yang
  difabrikasi menggunakan adaptasi proses fabrikasi piawai bagi wafer Si jenis-p akan dibincangkan. Daripada kajian
  simulasi menggunakan perisian PC1D, didapati bahawa kecekapan bagi sel suria jenis-p dan jenis-n yang difabrikasi
  dengan kaedah yang sama adalah 19.63% dan 20.16%. Manakala keputusan eksperimen menunjukkan kecekapan
  sebanyak 9.44% dan 5.51% bagi sel suria jenis-p dan jenis-n.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 4. Muhammad Barzani Gasim, Salmijah Surif, Sahibin Abd. Rahim, Chong HB, Mohd. Ekhwan Toriman, Mazlin Mokhtar
  Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti punca berlakunya banjir di Segamat pada 17 hingga 21 Disember 2006. Kegiatan termasuklah mengumpul, menilai dan mengalisis data taburan hujan dari Januari 1998 hingga Disember 2006 serta menganalisis data telemetri harian bagi aras dan luahan air sungai pada Disember 2006. Satu set data hujan harian, bulanan dan tahunan dari Stesen Felda Medoi, Segamat telah dianalisis dan dihubungkait dengan data telemetri. Data taburan hujan selama 8 tahun tersebut menunjukkan kawasan Bandar Segamat menerima hujan bulanan yang berjulat daripada 2.5 mm (Februari 2004) sehingga 536.8 mm (Januari 2003). Taburan hujan bulanan Oktober sehingga Disember 2006 menunjukkan kenaikan secara positif, iaitu daripada 118 mm sehingga 435 mm/bulan tetapi berlaku penurunan (392 mm) pada Januari 2007. Hasil kajian menunjukkan bahawa hujan lebat yang luar biasa dan keadaan bentuk topografi yang rendah dan beralun di kawasan kajian adalah penyebab utama banjir di Segamat.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 5. Aminuddin Ruskam, Ahmad Syukran Baharuddin, Rashidah Othman, Mohd Ariff Abdul Sarip, Mohammad Amir Wan Harun
  MyJurnal
  Bawang merah merupakan tumbuhan yang mengandungi pelbagai khasiat dan telah dijadikan sebagai makanan dan
  ubatan sejak dahulu lagi oleh pelbagai kaum dan bangsa. Kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti khasiat bawang
  merah terhadap tubuh manusia dari perspektif sarjana-sarjana perubatan Islam dan kajian-kajian saintifi k. Data-data
  literatur telah dikumpulkan dari empat buah buku perubatan Islam dan 14 artikel daripada pelbagai jurnal berkaitan.
  Data terkumpul dianalisis menggunakan Nvivo10.0 bagi membentuk kategori bersesuaian seterusnya menghasilkan
  dapatan kajian. Hasil kajian menunjukkan terdapat sekurang-kurangnya 17 khasiat bawang merah yang merangkumi
  enam khasiat dari perspektif sarjana perubatan Islam seperti merawat penyakit mata sentiasa berair, merawat masalah
  dalam telinga, merawat jangkitan dari gigitan anjing, meneutralkan racun, merangsang syahwat dan merawat penyakit
  akibat air tercemar. Manakala 11 manfaat lagi dikenal pasti daripada kajian-kajian saintifi k seperti ia merupakan agen
  antiplatelet, agen anti-pembentukan lemak, agen antioksidan, agen antitrombotik, agen antikarsinogen, agen antidepresen/
  antimurung, agen antiinfl amasi, agen antiasma, agen antibiotik, menurunkan tahap hiperglisemia dan mengurangkan
  risiko penyakit aterosklerosis. Justeru kajian ini mencadangkan agar bawang merah diketengahkan sebagai salah satu
  rawatan organik serta alternatif kepada rawatan konvensional sedia ada.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 6. Mohd Dini Hairi Suliman, Mastura Mahmud
  Sains Malaysiana, 2013;42:579-586.
  Kejadian kebakaran hutan yang memberikan implikasi negatif terhadap ekosistem hutan, kepelbagaian biologi, kualiti udara dan struktur tanah dapat dikurangkan melalui sistem pengurusan bencana yang berkesan. Mekanisme pengurusan bencana dapat dibangunkan melalui sistem amaran awal yang tepat serta sistem penyampaian maklumat yang cekap. Penyelidikan ini cuba memberi tumpuan kepada pemetaan potensi kebakaran hutan serta penyampaian maklumat kepada
  pengguna melalui aplikasi WebGIS. Teknologi georuang dan permodelan matematik digunakan bagi mengenal pasti, mengelas serta memetakan kawasan hutan yang berpotensi untuk terbakar. Permodelan model proses analitik hierarki (AHP) serta teknologi georuang yang merangkumi penderiaan jauh, sistem maklumat geografi (GIS) dan pengumpulan data lapangan secara digital telah digunakan untuk negeri Selangor. AHP adalah suatu teknik yang dapat memodel sesuatu
  keputusan yang meliputi objektif menyeluruh, dalam kajian ini untuk mencari kawasan yang berpotensi berlakunya kebakaran hutan. Tiga kriteria iaitu bahan bakar, bentuk topografi dan faktor manusia telah dipilih untuk membina satu reka bentuk hierarki berstruktur yang setiapnya diberikan pemberat. Kemudian hierarki ini dianalisis melalui satu siri perbandingan berpasangan yang diproses secara matematik dan keutamaan diberikan kepada kedudukan yang tinggi untuk mencapai hasil sumbangan pakar yang terlibat secara langsung dengan operasi pemadaman kebakaran hutan
  yang terdiri daripada pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga dinilai dalam model ini. Hasil kajian mendapati 65% daripada keseluruhan Selangor berpotensi rendah untuk terbakar sementara kawasan seluas 32.83 km persegi iaitu di Bestari Jaya, Ulu Tinggi dan Kuala Langat berpotensi melampau terbakar. Paparan maklumat melalui aplikasi WebGIS ini merupakan satu pendekatan terbaik bagi membantu proses membuat keputusan pada tahap keyakinan yang tinggi dan hampir menyamai keadaan sebenar. Agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana
  seperti Jawatankuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana (JPBB) Daerah, Negeri dan Pusat serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dapat menggunakan hasil akhir kajian ini sebagai persediaan menghadapi ancaman kebakaran hutan pada masa akan datang.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 7. Maideen H, Nik Norhazrina N, Nur-aliah M, Noraini T, Nur Farhanim I, Syazwani B
  Sains Malaysiana, 2018;47:645-649.
  Kajian anatomi rizom dan stip telah dijalankan ke atas empat spesies Pleocnemia yang terdapat di Semenanjung Malaysia
  iaitu P. irregularis, P. conjugata, P. hemiteliiformis dan P. olivacea untuk mengkaji variasi ciri yang terdapat pada rizom
  dan stip ini. Kajian ini melibatkan keratan rentas stip dan rizom dengan menggunakan mikrotom gelongsor. Ciri anatomi
  stip seperti bentuk luaran, corak kehadiran sel sklerenkima di bawah epidermis, jenis dan bentuk stel dan ciri anatomi
  rizom seperti kehadiran sel rembes tanin dan kehadiran serta jenis trikom pada sesetengah spesies boleh digunakan untuk
  pengecaman spesies. Ciri sepunya bagi spesies Pleocnemia yang dikaji ialah kehadiran sel sklerenkima mengelilingi stel
  dan di bawah lapisan sel epidermis, stel jenis kompleks serta stel bagi kesemua spesies kajian berbentuk protostel primitif
  (bulat). Antara ciri diagnosis yang ditemui dalam kajian ini ialah bentuk luaran stip, bilangan lapisan skelerenkima
  di bawah epidermis, kehadiran sel rembes tanin bagi spesies P. irregularis dan P. hemiteliiformis serta kehadiran jenis
  trikom yang berbeza dalam keempat-empat spesies. Ciri diagnosis ini adalah ciri yang baik untuk pengecaman spesies
  kajian. Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa ciri anatomi stip dan rizom mempunyai nilai taksonomi dalam genus
  Pleocnemia dan boleh digunakan sebagai data sokongan untuk pengecaman dan pembezaan spesies.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 8. Leow KT, Aminah Abdullah, Mushrifah Idris
  Anggaran kuantiti dan pencirian fizikokimia sisa buangan makanan adalah pra-keperluan untuk mengoptimumkan proses pengkomposan. Satu tinjauan untuk menganggar jumlah sisa buangan makanan yang dijana oleh sektor komersial (n=10) dan isi rumah (n=50) di Bandar Baru Bangi telah dilakukan. Kehadiran komponen sisa nasi, sisa berasaskan daging, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan dan sisa buangan makanan basah yang lain juga diperiksa. Ciri fizikokimia sisa buangan makanan juga dianalisis. Jumlah sisa buangan makanan yang dijana di Bandar Baru Bangi dianggarkan sebanyak 11.41 MT sehari. Sektor isi rumah menyumbang 67.3% manakala sektor komersial menyumbang 32.7% daripada jumlah sisa buangan makanan yang dihasilkan. Kekerapan sisa buangan makanan berkeadaan basah adalah lebih tinggi (p<0.05) di sektor komersial berbanding sektor isi rumah. Sisa nasi merupakan komponen sisa buangan makanan yang paling kerap dijana oleh sektor isi rumah dan sektor komersial. Penilaian ciri fizikokimia menunjukkan nilai pH, kandungan abu, bahan organik, karbon organik, nitrogen dan lemak serta nisbah C/N adalah berbeza (p<0.05) antara sisa buangan makanan yang dijana pada hari yang berlainan. Sisa buangan makanan bersifat asid (pH 4.82-5.17) mempunyai kandungan air (65.9-69.5%) dan lemak yang tinggi (13.1-20.2%) tetapi kandungan nitrogen yang rendah (0.63-0.85%). Walau bagaimanapun, nisbah C/N masih berada dalam julat (20-25) yang sesuai untuk pengkomposan yang berkesan. Oleh yang demikian, dengan memperkenalkan proses pengkomposan, sisa buangan makanan berkenaan berpotensi digunakan sebagai kompos.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 9. Mohamed Kamel Abd. Ghani, Hartini Yusof
  Sains Malaysiana, 2011;40:1123-1127.
  Blastocystis hominis merupakan antara protozoa yang paling biasa ditemui di dalam sampel feses manusia di seluruh dunia. Prevalens infeksi protozoa ini adalah lebih tinggi di kalangan mereka yang tinggal di negara membangun berbanding negara maju. Seramai 71 orang kanak-kanak Orang Asli dari Pos Lenjang, Pahang telah menjadi subjek dalam kajian ini. Bagi kajian yang lebih terperinci, kumpulan kanak-kanak ini telah dibahagikan menurut jantina dan umur. Sampel feses dikumpul dan setiap sampel diperiksa dengan menggunakan 3 teknik diagnostik iaitu teknik apusan langsung, konsentrasi formalin-eter dan perwarnaan trikrom bagi tujuan pengesanan dan pengenalpastian Blastocystis hominis. Prevalens infeksi Blastocystis hominis di kalangan kanak-kanak Orang Asli adalah sangat tinggi iaitu 93%. Kanak-kanak perempuan didapati lebih ramai terinfeksi (97.5%) berbanding kanak-kanak lelaki (87.1%) walaupun secara statistiknya tidak signifikan (p>0.05). Protozoa ini juga telah menginfeksi kesemua kanak-kanak prasekolah (100%) manakala kanak-kanak yang bersekolah turut menunjukkan prevalens infeksi yang tinggi iaitu 86.5%. Daripada segi diagnosis, teknik perwarnaan trikrom didapati paling sensitif dan ia dapat mengenalpasti kesemua (66) sampel feses yang positif dengan Blastocystis hominis. Ini diikuti dengan teknik konsentrasi formalin-eter (43 sampel) dan teknik apusan langsung (18 sampel) (p<0.05). Prevalens infeksi Blastocystis hominis yang tinggi di kalangan kanak-kanak Orang Asli adalah berhubungkait dengan pelbagai faktor termasuk status sosioekonomi yang rendah, budaya, kekurangan kemudahan asas dan tahap pengetahuan mengenai penjagaan kesihatan serta kebersihan diri yang rendah. Selain itu, peningkatan prevalens infeksi dalam kajian ini menunjukkan pentingnya penggunaan teknik diagnostik yang lebih berkesan di dalam pemeriksaan rutin bagi memperolehi hasil diagnosis yang lebih tepat.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 10. Mohd izhar ariff mohd kashim, Nur asmadayana hasim, Rizafizahothaman, Mohammad zaini yahaya, Rozida khalid, Muhammad adibsamsudin, et al.
  Sains Malaysiana, 2017;46:1779-1787.
  Makanan dan minuman yang halal dan baik merupakan tuntutan dalam Islam. Pada zaman serba moden ini, timbul
  kebimbangan terhadap status halal plasma darah yang digunakan secara meluas terutamanya dalam industri makanan.
  Objektif penyelidikan ini ialah untuk mengkaji kegunaan, kebaikan dan keburukan plasma darah serta pandangan ulama
  mengenai isu ini. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan ulasan kepustakaan secara deskriptif. Kajian mendapati
  bahawa plasma darah mempunyai kemampuan melarut dan pengemulsi yang tinggi, kelikatan yang rendah serta
  kemampuan untuk membentuk gel yang kuat. Selain itu, plasma darah boleh menambah baik tekstur dan menjadi pengikat
  dalam penghasilan produk makanan moden. Ia juga merupakan alternatif protein yang murah bagi pengganti lemak dalam
  penghasilan produk daging rendah lemak. Walau bagaimanapun, kajian mendapati plasma darah mengandungi pelbagai
  mikroorganisma dan hasilan metabolisme yang berkemungkinan merbahaya akibat daripada toksin dan protein darah.
  Kini, terdapat pelbagai kaedah pengesanan yang boleh dijalankan untuk mengesan plasma darah dalam makanan bagi
  menentukan status halal. Terdapat dua pandangan berkenaan hukum penggunaan plasma darah, pandangan pertama
  bersependapat, penggunaan plasma darah dalam produk makanan adalah harus jika telah berlaku proses istihalah
  yang sempurna. Manakala pandangan kedua, mengharamkan plasma darah kerana ia adalah proses tidak sempurna
  (istihalah fasidah). Oleh itu, penentuan hukum terhadap istihalah dalam penghasilan plasma darah mestilah menepati
  kehendak syariat Islam di samping memastikan hukum berkaitan isu ini tidak ketinggalan zaman.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 11. Noraini T, Ruzi A, Nadiah N, Nisa R, Maideen H, Solihani S
  Sains Malaysiana, 2012;41:53-62.
  Kajian anatomi stip telah dijalankan ke atas tujuh spesies Davallia, iaitu D. denticulata, D. divaricata, D. trichomanioides var. trichomanioides, D. trichomanioides var. lorrainii, D. corniculata, D. repens dan D. solida var. solida di Malaysia. Kajian ini melibatkan keratan rentas bahagian stip menggunakan mikrotom gelongsor. Hasil kajian menunjukkan ciri anatomi stip seperti bentuk luaran stip, corak kehadiran sel sklerenkima di bawah epidermis, jenis dan bentuk stel, bilangan berkas vaskular, bilangan lapisan sel parenkima dan juga kehadiran cuping pada keratan rentas stip boleh digunakan untuk pengecaman dan pembezaan spesies. Ciri sepunya bagi genus Davallia ialah kehadiran sel sklerenkima mengelilingi stel dan di bawah lapisan sel epidermis, serta kehadiran sel parenkima berdinding tebal. Banyak ciri diagnostik ditemui dalam kajian ini dan antaranya ialah kehadiran satu cuping pada keratan stip tengah ditemui hanya pada D. trichomanioides var. lorrainii, corak 4 kehadiran sel sklerenkima di bawah epidermis ditemui hanya pada D. repens, corak 3 hanya ditemui pada D. solida var. solida, corak 5 dan 7 hanya ditemui pada D. corniculata, stel jenis dorsiventral protostel bagi D. divaricata dan bagi D. trichomanioides var. trichomanioides pula, kehadiran stel bentuk arka pada stip atas, stip tengah dan juga bawah merupakan ciri diagnostik yang baik untuk pengecaman spesies ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa ciri anatomi stip mempunyai nilai taksonomi dalam genus Davallia dan boleh digunakan sebagai data sokongan untuk tujuan pengecaman dan pembezaan spesies.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 12. Noor Alaudin Abdul Wahab, Norashikin Chahed
  MyJurnal
  Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan data normatif timpanometri di kalangan kanak-kanak Melayu prasekolah dan membandingkannya menurut jantina. Ini kerana faktor bukan patologi seperti umur, jantina dan bangsa mempengaruhi data normatif timpanometri. Sehubungan itu, garis panduan saringan telinga tengah oleh American Speech and Hearing Association (ASHA) yang menggunakan data normatif timpanometri kanak-kanak Kaukasian mungkin tidak sesuai untuk populasi kanak-kanak Melayu. Parameter timpanometri yang diukur ialah puncak statik admitan akustik dikompensasi (puncak Ytm), isipadu salur telinga luar (Vea) dan kelebaran timpanogram (TW). Seramai 161 orang kanak-kanak Melayu (80 orang kanak-kanak lelaki dan 81 orang kanak-kanak perempuan) berumur antara 4 hingga 6 tahun terlibat di dalam kajian ini. Bagaimanapun, hanya seramai 45 orang kanak-kanak lelaki dan 46 orang kanak-kanak perempuan (163 dari keseluruhan 182 telinga) memenuhi kriteria inklusi iaitu lulus pemeriksaan otoskopi dan saringan pendengaran serta menunjukkan refleks akustik ipsilateral pada 1000 Hz. Ujian ANOVA Campuran dua-hala untuk membandingkan min parameter timpanometri kanak-kanak lelaki dan perempuan menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan; min puncak Ytm (p > 0.05), min Vea (p > 0.05), dan min TW (p > 0.05). Oleh itu, data kedua-dua kumpulan ini digabungkan. Secara keseluruhan, nilai min puncak Ytm ialah 0.55 ± 0.28mmhos, min Vea ialah 0.90 ± 0.39 cm3, dan min TW ialah 104.68 ± 32.08 daPa. Julat normal persentil ke-90 bagi puncak Ytm ialah antara 0.27 hingga 1.18 mmhos, Vea antara 0.45 hingga 1.65 cm3 dan TW antara 59.60 hingga 149.80 daPa. Hasil kajian mencadangkan data normatif timpanometri ini sesuai digunakan ke atas kanak-kanak Melayu prasekolah namun ianya tidak perlu dibezakan mengikut jantina. Sekiranya setiap satu nilai TW > 200 daPa dan Vea > 1.0 cm3 oleh ASHA diaplikasi ke atas kanak-kanak Melayu prasekolah, maka masing-masing akan menyebabkan kadar rujukan yang rendah dan kadar rujukan yang berlebihan.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 13. Zainah Adam, Muhajir Hamid, Amin Ismail, Shafii Khamis
  MyJurnal
  Ficus deltoidea atau nama tempatannya 'Alas Cotek' telah dipercayai secara tradisional mempunyai aktiviti hipoglisemia. Dalam kajian ini, aktiviti hipoglisemia ekstrak akuas Ficus deltoidea pada tikus normal dan diabetik ringan (aruhan streptozotocin) telah dikaji. Ekstrak pada dos berbeza (100, 500 dan 1000 mg/kg) telah diberi secara oral kepada kedua-dua kumpulan dalam keadaan puasa dan pasca prandial. Keputusan menunjukkan bahawa ekstrak akuas Ficus deltoidea tidak mempunyai kesan hipoglisemia pada tikus normal dan tikus diabetik ringan puasa. Pada tikus diabetik ringan pasca prandial, ekstrak akuas Ficus deltoidea pada dos 1000 mg/kg menunjukkan menunjukkan aktiviti hipoglisemia selepas 2 (p < 0.01), 4 (p < 0.05) and 6 (p < 0.01) jam pengambilan ekstrak. Mefformin, 500 mg/kg juga menunjukkan aktiviti hipoglisemia selepas 2 (p < 0.05), 4 (p < 0.01) and 6 (p < 0.01) jam pengambilan. Oleh sebab itu, kami mencadangkan bahawa mekanisme tindakan ekstrak akuas Ficus deltoidea mungkin melalui peningkatan pengambilan glukos oleh tisu otot serta pengurangan glukoneogenesis pada hepar.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 14. Nur Azlina Mohd Fahami Mail, Naddiah Syafiqah Ramli Mail, Elda Surhaida Latif Mail
  Sains Malaysiana, 2018;47:2411-2419.
  Stres merupakan sebarang gangguan, cabaran atau ancaman kepada seseorang individu yang merangsang perubahan
  respon fizikal, mental dan emosi. Hormon stres dan katekolamin dirembeskan di dalam otak sebagai respon terhadap
  stres. Kajian ini mengenal pasti kesan tokotrienol tulen dan vitamin E sawit ke atas perubahan hormon stres dan
  katekolamin pada tikus yang diaruhkan stres imobilisasi rendaman air. Sebanyak 32 ekor tikus Wistar jantan telah
  dibahagikan secara rawak kepada empat kumpulan kajian. Dua kumpulan kawalan; kumpulan tanpa stres (NS) dan
  kumpulan tanpa stres (CS) serta dua kumpulan rawatan yang diberikan tokotrienol (TTS) atau vitamin E sawit (TFS)
  secara oral paksaan pada dos 60 mg/kg berat badan selama 28 hari. Setelah tamat tempoh rawatan, tikus daripada
  kumpulan CS, TTS dan TFS telah didedahkan kepada stres imobilisasi rendaman air selama tiga setengan jam. Kemudian,
  otak tikus diambil untuk pengukuran hormon pelepasan kotikotrofin (CRH), hormon adenokortikotropik (ACTH),
  norepinefrin, dopamin dan serotonin. Keputusan kajian mendapati peningkatan kandungan CRH, ACTH, norepinefrin
  dan dopamine di dalam otak tikus yang diaruh stres berbanding kumpulan kawalan tanpa stres. Kandungan serotonin
  pula menurun akibat stres. Walau bagaimanapun, tikus yang diberi suplementasi tokotrienol dan vitamin E sawit
  menunjukkan penurunan signifikan kandungan CRH, ACTH, norepinefrin dan dopamin serta peningkatan kandungan
  dan serotonin sehingga hampir ke aras normal. Tiada perbezaan antara pemberian tokotrienol dan vitamin E sawit.
  Sebagai kesimpulan, tokotrienol dan vitamin E sawit berkesan dalam mengawal perubahan hormon stres serta
  katekolamin pada otak tikus yang teraruh stres.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 15. Sebastian S
  Jurnal Psikologi Malaysia, 2009;olume 23:49-56.
  Kajian kes ini telah dijalankan di New Zealand dan melibatkan seorang murid yang mengidap Sindrom Smith-Magenis. Murid ini berumur enam tahun dan menghadiri Tahun Dua di sekolah rendah. Budak perempuan ini telah dirujuk untuk perkhidmatan pengurusan tingkahlaku kerana pihak sekolah dan ibubapanya gagal menguruskan masalah tingkahlakunya yang ekstrim. Rangkakerja analisis situasi digunakan untuk mengumpul data, membina pelan intervensi secara kolaboratif bagi bekerjasama dengan guru dan pengurusan sekolah untuk melaksanakan program intervensi. Hasil daripada intervensi ini adalah positif kerana banyak daripada masalah tingkahlaku yang ekstrim telah berkurang, dan pihak sekolah serta ibubapa budak ini merasa puashati dengan hasil positif ini. Model rangkakerja analisis situasi ini terbukti cekap dan dinamik.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 16. Cheku Nurul Aisyah, Ahmad Fudholi, Mohd Yusof Othman, Adnan Ibrahim, Mohd Hafidz Ruslan, Kamaruzzaman Sopian
  Sains Malaysiana, 2018;47:853-859.
  Kajian ini bertujuan untuk mereka bentuk dan mengkaji prestasi pengumpul fotovoltan-terma (PV/T) dengan menggunakan
  reka bentuk pengumpul terma aliran air secara pilin. Reka bentuk pengumpul terma aliran air secara pilin telah dibina
  semula daripada reka bentuk penyelidik sebelum ini. Pengumpul terma ini menggunakan saiz tiub yang lebih besar dan
  jarak antara tiub lebih dekat berbanding dengan reka bentuk penyelidik sebelum ini. Pengumpul PV/T ini telah diuji di
  bawah tiga keamatan yang berbeza iaitu 300, 500 dan 700 W/m2 serta diuji pada kadar aliran jisim air yang berbeza
  iaitu 0.01, 0.02 dan 0.04 kg/s. Pada keadaan yang sama, kecekapan fotovoltan, terma dan tergabung juga menunjukkan
  nilai yang paling tinggi, iaitu 4.18%, 76.68% dan 80.86%. Kecekapan terma yang dihasilkan pada kajian ini lebih tinggi
  dibandingkan dengan kajian sebelumnya.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 17. Khan SH, Ali F, Shah A, Kamran F, Jahan S
  Sains Malaysiana, 2016;45:1517-1523.
  The present study was aimed at evaluating antihyperglycemic and antihyperlipidemic activity of nuciferin and
  norcoclaurine constituents of N. nucifera seeds, a well-known medicinal plant. The alloxan (100 mg/kg b.w) induced
  diabetic rats (200-250 g) were divided into seven groups (n = 6). Group I; normal control, Group II; diabetic control,
  Group III; standard, Group lV-VII were fed with methanolic crude extracts (100, 200 mg/kg), nuciferin and norcoclaurine
  (10 mg/kg b.w.), received for 15 days in dose dependent manner. The study included different parameters; examination of
  oral glucose, fasting blood glucose, serum lipid profile and checking for body weight changes. In oral glucose examination,
  within 60 and 80 min of treatment, extracts, nuciferin and norcoclaurine significantly reduced blood glucose (p<0.05)
  and restored body weight in diabetic rats. Alloxan- induced diabetic rats showed 30-50% reduction of blood glucose
  level (p<0.05) and recovered 5-20% body weight at day 15 after ingestion of crude extracts (100-200 mg/kg b.w.); and
  nuciferin and norcoclaurine (each at 10 mg/kg b.w.). It also recovered significantly elevated biochemical parameters such
  as triglycerides (TG), low density lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL), total cholesterol (TC), serum urea and
  creatinine. Our findings indicated that N. nucifera seeds possess significant antihyperglycemic and antihyperlipidemic
  activity in diabetic rats.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 18. Mohamad Hanif Kamal Roslan, Che Aziz Ali, Kamal Roslan Mohamed
  Sains Malaysiana, 2016;45:1897-1904.
  Batuan Formasi Singa yang terdiri daripada batu lumpur dominan, berselang lapis dengan batu lodak, batu pasir dan
  juga sedikit unit konglomerat tertabur secara meluas di kepulauan Langkawi. Formasi Singa boleh dibahagikan kepada
  sepuluh fasies sedimen dan empat sekutuan fasies. Keputusan kajian menunjukkan Formasi Singa telah terendap di
  lautan cetek, iaitu di sub-sekitaran luar pesisir, transisi, muka pesisir serta dalam alur. Lautan cetek Lembangan Singa
  dipengaruhi oleh iklim sejuk kerana terdapat sedimen asalan glasier, iaitu fasies batu lumpur berpebel. Kertas kerja ini
  akan menjelas dan membincangkan segala aspek sedimentologi formasi batuan ini.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 19. Ahmad Yunus Mohd Noor, Nor Azilah Abdul Wahab, Asmilyia Mohd Mokhtar
  Sains Malaysiana, 2017;46:1743-1748.
  Jerebu merupakan fenomena pencemaran udara yang memberi impak negatif kepada kesihatan dan kegiatan sosial masyarakat serta negara. Isu jerebu dibincangkan dalam al-Quran iaitu sura al-Dukhan secara menyeluruh. Kertas ini bertujuan menganalisis perbahasan berkaitan masalah jerebu yang disebutkan oleh al-Quran dan tafsiran para sarjana Islam dalam konteks dan sudut pandang Islam. Kertas ini turut membincangkan punca dan kesan berlakunya masalah jerebu daripada perspektif sains. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu dengan merujuk kepada kaedah transdisiplin daripada perspektif Quran dan sains. Keputusan kajian mendapati terdapat tafsiran para sarjana Islam yang mentafsirkan surah al-Dukhan dan fenomena jerebu yang berlaku pada zaman Rasullullah SAW. Ia merupakan azab dan seksaan kepada kaum Musyrikin disebabkan oleh perbuatan mereka yang enggan menerima ajaran Islam. Fenomena jerebu merupakan peringatan Allah dan pengajaran kepada umat manusia supaya sentiasa taat kepada perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya di samping bersama-sama menjaga keharmonian dan kesejahteraan alam semesta ini. Manakala para saintis pula mendapati fenomena jerebu yang berlaku adalah berpunca daripada asap dan habuk kesan daripada aktiviti antropogen dan semula jadi serta kesannya terhadap kesihatan tubuh badan manusia yang mengakibatkan hidung berair, masalah kulit, mata terasa pedih dan berair, batuk, sakit kerongkong, kesukaran untuk bernafas dan kesakitan di bahagian dada.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 20. Rafina Mimi Muhamad, Pua, Hiang, Atiah Ayunni Abdul Ghani, Balkhis Bashuri, Abdul Aziz Ishak, Khairul Osman
  MyJurnal
  Penentuan kumpulan bangsa dalam analisis rambut pada kepala adalah satu cabaran yang dihadapi dalam analisis forensik untuk mengenal pasti mangsa, suspek dan tempat kejadian jenayah. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan antara dua kaum terbesar di Malaysia iaitu Melayu dan Cina melalui penelitian ciri-ciri rambut. Ini termasuklah ciri umum rambut, corak kutikel, warna, taburan pigmen kortek dan ciri medula – jenis, ketebalan dan indeks medula. Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan mikroskop cahaya dan terdiri daripada lima langkah iaitu penyediaan sampel, penelitian ciri umum rambut, penyediaan dan penelitian slaid acuan corak sisik kutikel, slaid kortek serta medula. Hasil daripada kajian in mendapati bahawa kebanyakan Melayu mempunyai warna pigmen yang bercoklat gelap manakala Cina mempunyai pigmen coklat cerah. Kami juga mendapati bahawa ketebalan medula boleh juga digunakan untuk membezakan antara Melayu dan Cina di mana nilai purata bagi Melayu dan Cina masing-masing adalah 7.59 ± 1.45 μm dan 9.12 ± 1.85 μm. Nilai purata indeks medula bagi Melayu dan Cina pula adalah 0.17 ± 0.02 μm dan 0.18 ± 0.02 μm masing-masing. Walaupun begitu, ciri-ciri seperti tekstur, ketebalan rambut, corak sisik kutikel, taburan pigmen dan jenis medula pula menunjukkan perbezaan yang tidak ketara antara Melayu dan Cina. Kesimpulannya, kajian ini telah menunjukkan bahawa warna pigmen, ketebalan medula dan indeks medula adalah ciri-ciri penting yang boleh digunakan untuk menentukan bangsa.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
Filters
Contact Us

Please provide feedback to Administrator (tengcl@gmail.com)

External Links