ISBN: 978-967-0769-14-1

Abstract

Citation: Jadual Pelupusan Rekod Perubatan. Putrajaya: Kementerian Kesihatan Malaysia; 2016