Affiliations 

  • 1 Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Centre
  • 2 Hospital Kuala Lumpur
Medicine & Health, 2020;15(2):164-174.
MyJurnal

Abstract

Kajian ini dilaksanakan untuk membandingkan keberkesanan analgesia pre-emptif intravena magnesium sulfat menggunakan dos yang berbeza terhadap kesan pengawalan kesakitan berikutan pembedahan ginekologi. Seramai 56 orang pesakit dengan Indeks Jisim Badan (BMI)