Displaying all 2 publications

Abstract:
Sort:
  1. Rosmawani Mohammad, Musa Ahmad, Jamaluddin Mohd Daud
    Sensor optik pH berasaskan reagen kurkumin terpegun dalam matriks hibrid sol-gel/kitosan melamin telah dibangunkan dalam kajian ini. Sensor optik pH ini memberikan rangsangan linear pada julat pH 9-13 (R2 = 0.9846). Seterusnya, nilai RSD kebolehulangan adalah 7.38% - 9.65%, manakala nilai RSD kebolehasilan pula adalah 2.18% - 4.72%. Kestabilanfoto yang baik bagi reagen kurkumin terpegun diperolehi apabila filem disimpan dalam persekitaran gelap dengan nilai RSD 3.69% untuk tempoh kajian 3 minggu. Tiada kesan histerisis diperhatikan apabila sensor digunakan untuk mengukur pH dalam kitaran pH 2-12-2. Masa rangsangan sensor adalah 10-20 saat. Penentuan nilai pH bagi beberapa sampel sebenar menggunakan sensor pH yang dihasilkan dalam kajian ini menunjukkan tiada perbezaan secara signifikan pada nilai pH yang diperolehi apabila dibandingkan dengan keputusan yang diperolehi menggunakan meter pH.
  2. Rosmawani Mohammad, Musa Ahmad, Jamaluddin Mohd Daud
    Sains Malaysiana, 2007;36:33-38.
    Potensi larutan reagen fenilfluoron untuk digunakan sebagai bahan reagen bagi pembangunan sensor optik pH dibincangkan dalam kajian ini. Reagen ini dipilih kerana ia belum pernah dilaporkan sebelum ini untuk digunakan sebagai bahan reagen bagi pembangunan sensor optik pH. Berdasarkan kajian larutan yang telah dijalankan, julat rangsangan linear pH bagi reagen fenilfluoron ialah antara pH 4–11. Perubahan warna dapat diperhatikan, iaitu warna kuning dalam asid kuat, warna oren dalam asid lemah serta bes lemah dan warna ungu dalam bes kuat. Perubahan warna yang berlaku adalah lebih kurang 5 saat. Reagen fenilfluoron mempunyai kestabilan foto yang baik dengan nilai RSD 0.33% untuk tempoh kajian selama 95 hari. Nilai RSD bagi kebolehulangan pada pH 2, pH 7 dan pH 12 adalah masing-masingnya sebanyak 2.6%, 0.9% dan 1.4%. Pemerhatian ini menunjukkan fenilfluoron mempunyai potensi yang baik untuk digunakan sebagai bahan reagen bagi pembangunan sensor optik pH.
Related Terms
Filters
Contact Us

Please provide feedback to Administrator (tengcl@gmail.com)

External Links