ISBN: 978-967-5026-81-2

Abstract

Citation: Abdullah MY. Penjagaan Kesihatan Primer di Malaysia. Cabaran, Prospek dan Implikasi dalam latihan dan Penyelidikan Perubatan serta Sains Kesihatan di Universiti Putra Malaysia. Serdang: Penerbitan Universiti Putra Malaya; 2008