Affiliations 

  • 1 Universiti Kebangsaan Malaysia
  • 2 International Medical University
MyJurnal

Abstract

Kajian kes-kawalan ini dijalankan untuk mengkaji hubungan adipositi dan komposisi tubuh terhadap risiko kanser payudara di kalangan 70 orang wanita yang baru didiagnos kanser payudara dan 138 orang kawalan. Parameter antropometri yang merangkumi tinggi, berat, ukuran pinggang dan ukuran pinggul dan aras glukosa darah berpuasa serta tekanan darah diukur di kalangan subjek. Komposisi tubuh ditentukan menggunakan analisis bioimpedans (Maltron 906). Hasil kajian menunjukkan Indeks Jisim Tubuh (?T) kumpulan kes adalah 26.0 ± 4.8 kg/m2 dan 25.3 ± 4.5 kg/m2 bagi kumpulan kawalan (p > 0.05). Seramai 71% subjek dari kumpulan kes dan 40% subjek kumpulan kawalan mengalami obesiti abdominal (ukurlilit pinggang 80 cm) [OR = 3.4 (95% CI =1.7-6.9] (p < 0.05). Wanita pra menopaus berisiko sebanyak empat kali untuk mendapat kanser payudara dengan [Adjusted OR = 4.3 (95% CI = 1.8-10.3)]. Peratus lemak tubuh adalah tinggi di kalangan kes (36.4 ± 4.7%) berbanding kawalan 35.3 ± 4.4% tetapi perbezaan ini adalah tidak signifikan. Jisim Tubuh Tanpa Lemak ?TTL) menunjukkan nilai min 38.8 ± 5.7 kg bagi kawalan dan 38.9 ± 5.5 kg pada kes. Korelasi positif yang lemah ditunjukkan di antara umur dan IJT (r = 0.179, p = 0.010), ukuran pinggang (r = 0.218, p = 0.002), nisbah pinggang-pinggul (NPR) (r = 0.233, p = 0.001) dan peratus lemak tubuh (r = 0.330, p = 0.000). Kesimpulannya, obesiti abdominal meningkatkan risiko kanser payudara, terutama di kalangan wanita pra menopaus. Obesiti jenis ini dan peratus lemak tubuh adalah meningkat dengan pertambahan usia. Adalah penting bagi wanita untuk mengekalkan ukuran pinggang yang sihat melalui gaya hidup sihat bagi mengurangkan risiko kanser payudara.