Displaying publications 41 - 60 of 119 in total

Abstract:
Sort:
 1. Amirul-Aiman Ahmad Juhari, Noraini Talip, Siti Khaulah Abdul Razak, Nurul-Syahirah Mansur, Amalia Rusydi, Ruzi Abdul Rahman, et al.
  Trop Life Sci Res, 2019;30(2):1-20.
  MyJurnal
  Acanthaceae merupakan famili tumbuhan berbunga di bawah order Lamiales dan terdiri daripada sekurang-kurangnya 4,000 spesies di kawasan tropika dan juga kawasan subtropika dengan genus Justicia merupakan genus terbesar. Kajian mikromorfologi petal dan sepal telah dijalankan ke atas ke atas enam spesies iaitu Justicia betonica L., J. carnea Lindl., J. comata (L.) Lam., J. gendarussa Burm.f., J. procumbens L. dan J. ptychostoma Nees. Kaedah kajian termasuklah penetapan bunga di dalam larutan penetap, siri dehidrasi, titik pengeringan genting dan cerapan di bawah mikroskop imbasan elektron. Hasil kajian menunjukkan kesemua enam spesies mempunyai variasi dan perbezaan mikromorfologi pada permukaan epidermis petal dan sepal. Kutikel lilin boleh ditemui pada kedua-dua permukaan epidermis petal dan sepal kesemua spesies yang dikaji. Kutikel lilin butir merupakan satu-satunya jenis kutikel lilin yang ditemui pada kesemua permukaan petal dan sepal spesies kajian. Terdapat lapan jenis trikom ditemui pada permukaan epidermis sepal dan juga lapan jenis trikom pada permukaan epidermis petal. Justicia betonica boleh dibezakan secara langsung dengan kehadiran stomata amfidiasitik pada permukaan epidermis petal dan stomata tidak hadir pada permukaan petal spesies yang lain. Kesimpulannya, hasil kajian ini membuktikan ciri mikromorfologi petal dan sepal mempunyai kesignifikan sistematik dan boleh digunakan sebagai data sokongan bagi pembezaan dan pengenalpastian spesies dalam genus Justicia.
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 2. Harold Criso Ajin, Mohamed Kamel Abd Ghani, Abdul Hamid Abd Aziz, Ahmad Zorin Sahalan, Norazah Ahmad
  MyJurnal
  Kajian ini dilakukan bertujuan untuk menentukan prevalens kandidiasis dalam kalangan wanita yang berumur 20 hingga 59 tahun di Hospital Umum Sarawak melalui pemeriksaan ke atas lumuran Pap lazim. Prevalens jangkitan ini dikaji dalam kalangan lima kumpulan etnik yang utama iaitu kaum Iban, Cina, Melayu, Bidayuh dan Orang Ulu. Penyaringan mikroskopik dijalankan ke atas lumuran Pap lazim sejumlah 300 sampel slaid yang telah diproses dan dicelup menggunakan pencelupan Papanicolaou. Berdasarkan maklumat pada borang permohonan penyaringan lumuran Pap, tanda dan gejala jangkitan diambil kira sebagai petunjuk penting semasa penyaringan kerana melalui tanda dan gejala jangkitan, lumuran Pap mempunyai hubungan yang rapat dengan ciri-ciri gambaran sitomorfologi jangkitan yang berlaku ke atas sel-sel epitelium sekiranya ia mengalami jangkitan. Kategori umur untuk setiap golongan etnik juga dijadikan sebagai salah satu faktor pengukur bagi menilai tahap kekerapan jangkitan. Hasil kajian menunjukkan Candida sp. telah dapat dikesan sebanyak 12.7% daripada jumlah spesimen. Jangkitan berlaku pada kesemua kumpulan etnik dan juga pada kesemua golongan umur 20 hingga 59 tahun. Kesemua kes turut menunjukkan tanda dan gejala jangkitan. Hasil kajian ini menunjukkan pentingnya menjalankan ujian penyaringan lumuran Pap bagi mengesan jangkitan kandida di samping sebagai saringan awal pengesanan kanser serviks.


  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 3. Lee, Szu Ming, Poh, Bee Koon, Mohd Ismail Noor, Ahmad Fuad Shamsuddin
  MyJurnal
  Kafein mempunyai kesan ergogenik terhadap golongan yang terlatih; walaubagaimanapun, kajian kesan fisiologi kafein terhadap golongan sedentari adalah amat terhad. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kesan kafein ke atas penggunaan oksigen dan tanggapan tahap lesu semasa senaman intensiti sederhana dalam kalangan dewasa muda perempuan yang sedentari. Subjek terdiri daripada 16 orang mahasiswi yang berumur antara 22 hingga 24 tahun. Kriteria penerimaan adalah tahap aktiviti fizikal yang rendah dan pengambilan kafein adalah kurang daripada 50 mg sehari, disaring dengan menggunakan Soal Selidik Aktiviti Fizikal Antarabangsa (versi pendek) dan soal selidik pengambilan kafein. Reka bentuk kajian eksperimental ini adalah buta tunggal, pindah silang, kawalan plasebo dengan semua subjek menjadi kawalannya tersendiri. Subjek dikehendaki malaporkan diri ke makmal untuk menjalankan dua sesi eksperimen selepas masing-masing mengambil kapsul plasebo atau kafein dengan selang masa 3 hari antara dua sesi eksperimen tersebut. Enam puluh minit selepas mengambil kapsul plasebo (Glucolin, glukosa) atau 100 mg kafein (Pro-plus, United Kingdom), subjek dikehendaki berlari di atas treadmill selama 30 minit pada kuasa kerja yang bersamaan 60% daripada anggaran maksimum kadar denyutan jantung. Penggunaan oksigen, kadar denyutan jantung dan tanggapan tahap lesu direkod pada minit ke-20, ke-25 dan ke-30, manakala tekanan darah direkod serta-merta selepas subjek menghabiskan larian. Perbezaan direkod selepas kesemua subjek menyempurnakan kedua-dua eksperimen plasebo dan kafein. Min peratus lemak tubuh subjek adalah 28.4 ± 5.4. Ujian t bersandar menunjukkan tiada perbezaan signifikan antara trial plasebo dengan trial kafein ke atas penggunaan oksigen (13.99 ± 2.47 vs 14.49 ± 1.73, p = 0.440), tanggapan tahap lesu (12.3 ± 2.5 vs 12.3 ± 2.1, p = 1.000), tekanan darah sistolik (113 ± 10 vs 117 ± 11, p = 0.129), tekanan diastolik (67 ± 8 vs 69 ± 10, p = 0.408) dan kadar denyutan jantung (127.3 ± 11.0 vs 127.1 ± 11.6, p = 0.912). Terdapat korelasi negatif tinggi yang signifikan antara peratusan lemak tubuh dengan pengambilan oksigen (r = –0.568, p < 0.05) serta korelasi positif tinggi yang signifikan antara peratusan lemak tubuh dengan tanggapan tahap lesu (r = 0.515, p < 0.05). Hasil kajian tidak meningkatkan kesan yang signifikan mungkin disebabkan oleh kesan saiz (effect size) kajian ini yang kecil (d = 0.24). Justeru itu, kajian masa depan yang melibatkan lebih ramai subjek harus dijalankan untuk mengkaji kesan kafein semasa senaman dalam kalangan populasi sedentari.
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 4. Ahmad Nazlim Yusoff, Mohd Harith Hashim, Mohd Mahadir Ayob, Iskandar Kassim
  MyJurnal
  Kajian garis pangkal pengimejan resonans magnet kefungsian (fMRI) telah dijalankan di Jabatan Radiologi, Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia ke atas seorang subjek lelaki sihat berumur 25 tahun menggunakan sistem pengimejan resonans magnet (MRI) 1.5 T. Kajian ini menggunakan gerakan jari tangan kanan dan kiri untuk merangsang aktiviti neuron di dalam korteks serebrum. Subjek diarahkan supaya menekan jari-jari pada ibu jari secara bergilir-gilir semasa imbasan kefungsian dilakukan. Paradigma 5 kitar aktifrehat digunakan dengan setiap kitar masing-masing mengandungi 20 siri pengukuran. Keputusan menunjukkan bahawa rantau otak yang aktif akibat gerakan jari adalah girus presentral merangkumi kawasan motor primer. Pengaktifan otak adalah secara kontralateral terhadap gerakan jari tangan kanan dan kiri. Keamatan isyarat keadaan aktif didapati lebih tinggi daripada keamatan isyarat keadaan rehat. Analisis yang dilakukan ke atas beberapa rantau pengaktifan yang diminati (ROI) pada beberapa hirisan menunjukkan perbezaan yang bererti (p < 0.05) antara keamatan keadaan aktif dan rehat untuk nilai ambang statistik (Z) = 1.0 dan 1.5. Perbezaan purata antara kedua-dua purata keamatan isyarat keadaan aktif dan rehat pada manamana hirisan untuk kedua-dua nilai Z menunjukkan magnitud pengaktifan yang lebih tinggi pada hemisfera kanan otak iaitu apabila subjek menggerakkan tangan kirinya. Bilangan voksel yang aktif juga didapati lebih tinggi pada hemisfera kanan berbanding pada hemisfera kiri otak. Keputusan ini menyokong fakta bahawa bagi subjek yang tidak kidal, kawasan pengaktifan motor pada hemisfera kanan otak semasa gerakan jari tangan kiri mengalami rangsangan hemodinamik yang lebih tinggi berbanding dengan hemisfera kiri otak semasa gerakan jari tangan kanan. Fenomena rangsangan hemodinamik yang diperhatikan dalam kajian ini dibincangkan berdasarkan kepada kebergantungan kontras isyarat kepada aras oksigen darah (BOLD).
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 5. Ahmad Nazlim Yusoff, Mohd Harith Hashim, Mohd Mahadir Ayob, Iskandar Kassim
  MyJurnal
  Kajian garis pangkal pengimejan resonans magnet kefungsian (fMRI) telah dijalankan ke atas 2 orang subjek lelaki sihat (kidal dan tidak kidal) masing-masing berumur 22 dan 25 tahun. Imbasan fMRI dijalankan menggunakan sistem pengimejan resonans magnet (MRI) 1.5 T di Jabatan Radiologi, Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian ini menggunakan gerakanjari tangan kanan dan kiri untuk merangsang aktiviti neuron di dalam korteks serebrum. Paradigma 5 kitar aktifIrehat digunakan dengan setiap kitar mengandungi satu blok aktif dan satu blok rehat yang masing-masing mengandungi 10 siri pengukuran. Imej fMRI dianalisis menggunakan pekej perisian MatLab dan pemetaan statistik berparameter 2 (sPM2). Proses pendaftaran jasad tegar menggunakan penjelmaan afin 6 parameter dilakukan ke atas kesemua imej kefungsian berwajaran T2*. Keputusan menunjukkan bahawa pergerakan subjek adalah minimum sama ada dalam arah translasi (< 1 mm) atau putaran (< 1 ). Kesemua imej dinormalkan melalui proses peledingan tak linear menggunakan penjelmaan afin 12 parameter dan didapati sepadan dengan pencontoh yang telahpun mematuhi ruang anatomi piawai. Walau bagaimanapun, bentuk, resolusi dan kontras imej kefungsian telah berubah sedikit berbanding dengan imej asal. Pelicinan imej menggunakan kernel Gaussian isotropik 6 mm menyebabkan data imej lebih bersifat parametrik dengan kehilangan yang ketara dalam resolusi dan kontras. Pengasingan struktur yang dilakukan ke atas imej berwajaran T1 mengklaskan tisu otak kepadajirim kelabu, jirim putih dan bendalir serebrospina. Pasca pemprosesan ruang bagi imej kefungsian dan struktur menjadikan data imej bersifat parametrik dengan taburan jenis Gaussian dan sedia untuk dianalisis menggunakan model linear am dan teori medan rawak Gaussian.
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 6. Harold Criso Ajin, Mohamed Kamel Abd Ghani, Nurul Farhana Jufri, Ahmad Zorin Sahalan, Wan Omar Abdullah
  MyJurnal
  Kajian ini dilakukan untuk menentukan prevalens jangkitan Trichomonas vaginalis, di kalangan wanita yang berumur 20 hingga 59 tahun di Hospital Umum Sarawak melalui pemeriksaan ke atas lumuran Pap lazim. Prevalens jangkitan ini dikaji di kalangan lima kumpulan etnik utama iaitu kaum Iban, Cina, Melayu, Bidayuh dan Orang Ulu. Penyaringan dijalankan pada lumuran Pap lazim ke atas 300 sampel slaid yang telah diproses dan dicelup menggunakan pencelup Papanicolaou. Berdasarkan maklumat pada borang permohonan penyaringan lumuran Pap, tanda dan gejala jangkitan diambil kira sebagai petunjuk penting semasa penyaringan kerana melalui tanda dan gejala jangkitan, lumuran Pap mempunyai hubungan yang rapat kepada ciri-ciri gambaran sitomorfologi jangkitan yang berlaku ke atas sel epitelial sekiranya ianya mengalami jangkitan. Kategori umur untuk setiap golongan etnik juga dijadikan sebagai salah satu faktor pengukur bagi menilai tahap kekerapan jangkitan. Hasil kajian menunjukkan trikomoniasis mencatatkan jangkitan sebanyak 7.7% kes. Jangkitan berlaku pada kesemua kumpulan etnik dan lebih kerap ditemui pada golongan umur 20 hingga 29 tahun. Kesemua kes turut menunjukkan tanda dan gejala jangkitan. Hasil kajian ini menunjukkan kepentingan menjalani ujian lumuran Pap sebagai ujian mengesan jangkitan Trikomonas vaginalis selain saringan awal pengesanan kanser serviks.
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 7. Ahmad Rohi Ghazali, Fazrina Hamzah, Wan Marahaini Wan Razali, Norizah Awang
  MyJurnal
  Alpinia conchigera (lengkuas kecil) merupakan sejenis tumbuhan herba yang sering digunakan sebagai rawatan alternatif
  dalam bidang perubatan tradisional. Kajian ini dijalankan untuk menilai kesan sitotoksik, genotoksik serta mod kematian
  sel yang disebabkan oleh ekstrak heksana A. conchigera ke atas sel hepar Chang. Asai MTT selama 24 jam telah dijalankan
  untuk mengenal pasti peratus viabiliti sel hepar Chang setelah dirawat dengan ekstrak heksana A. conchigera. Keputusan
  menunjukkan terdapat penurunan viabiliti sel secara signifi kan (p < 0.05) dengan nilai IC50 (8.6 μg/ml) berbanding kawalan
  negatif. Berdasarkan nilai IC50 ini, pewarnaan AO/PI dilakukan untuk menentukan mod kematian sel hepar Chang iaitu sama
  ada secara apoptosis atau nekrosis. Didapati bahawa terdapat perbezaan secara signifi kan (p < 0.05) bagi mod kematian
  sel hepar Chang secara apoptosis berbanding kawalan negatif. Dalam kajian ini, penentuan tahap kerosakan DNA sel
  hepar Chang turut dilakukan dengan menggunakan asai komet beralkali dengan nilai IC10 dan IC25 yang diperoleh daripada
  asai MTT (4 μg/ml dan 6 μg/ml) masing-masing. Setelah sel hepar Chang dirawat dengan ekstrak heksana A. conchigera
  selama 2 jam, didapati terdapat perbezaan secara signifi kan (p < 0.05) bagi peratus kerosakan DNA bagi kumpulan rawatan
  berbanding kawalan negatif. Kesimpulannya, ekstrak heksana A. conchigera memberi kesan sitotoksik dan genotoksik
  terhadap sel hepar Chang serta menyebabkan kematian sel secara apoptosis.
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 8. Harold Criso Ajin, Mohamed Kamel Abd Ghani, Abdul Hamid Abd Aziz, Ahmad Zorin Sahalan, Wan Omar Abdullah
  MyJurnal
  Kajian ini dilakukan untuk menentukan prevalens jangkitan vaginosis bakteria di kalangan wanita yang berumur 20 hingga 59 tahun di Hospital Umum Sarawak, Malaysia melalui pemeriksaan ke atas lumuran Pap lazim. Prevalens jangkitan ini dikaji di kalangan lima kumpulan etnik yang utama iaitu kaum Iban, Cina, Melayu, Bidayuh dan kaum Orang Ulu. Penyaringan mikroskopi dijalankan ke atas 300 sampel slaid yang telah diproses dan dicelup menggunakan pencelup Papanicolaou. Berdasarkan kepada maklumat pada borang permohonan penyaringan lumuran Pap, tanda dan gejala jangkitan diambil kira sebagai petunjuk penting semasa penyaringan kerana melalui tanda dan gejala jangkitan, lumuran Pap mempunyai hubungan yang rapat dengan ciri gambaran sitomorfologi jangkitan yang berlaku ke atas sel–sel epitelium sekiranya ia mengalami jangkitan. Kategori umur untuk setiap golongan etnik juga dijadikan sebagai salah satu faktor pengukur bagi menilai tahap kekerapan jangkitan. Hasil kajian menunjukkan jangkitan vaginosis bakteria mencatatkan sebanyak 79.7% (239/300 kes). Jangkitan berlaku pada kesemua kumpulan etnik dan jangkitan lebih kerap ditemui pada golongan umur 20 tahun hingga 39 tahun. Majoriti kes (93.3%) menunjukkan tanda dan gejala jangkitan. Hasil kajian ini menunjukkan kepentingan menjalani ujian lumuran Pap sebagai ujian mengesan jangkitan vaginosis bakteria selain saringan awal pengesanan kanser serviks.

  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 9. Ahmad Nazlim Yusoff
  MyJurnal
  Kajian pengimejan resonans magnet kefungsian (fMRI) subjek tunggal ini menyelidiki kesan daya dan laju tepikan ke atas sifat pengaktifan korteks berkaitan motor semasa tepikan jari rentak sendiri secara bilateral. Subjek melakukan empat cara tepikan jari rentak sendiri iaitu sentuh-perlahan (SP), sentuh-laju (SL), tekan-perlahan (TP) dan tekan-laju (TL) dalam satu imbasan fMRI. Model linear am (GLM) digunakan dalam penjanaan pengaktifan otak. Pentaakulan statistik kemudiannya dibuat mengenai pengaktifan otak menggunakan teori medan rawak (RFT) Gaussian pada aras keertian diperbetulkan (α = 0.05), dengan andaian tiada pengaktifan berlaku. Keputusan mendapati otak mengkoordinasi tepikan jari bilateral rentak sendiri dengan penglibatan korteks berkaitan motor iaitu girus presentral (PCG) bilateral, serebelum bilateral dan juga kawasan motor tambahan (SMA). Peningkatan daya tepikan menonjolkan pengaktifan yang bererti (p < 0.05 diperbetulkan) pada PCG bilateral (Kawasan Brodmann (BA) 6) sejajar dengan fungsinya dalam mencetus tindakan motor seperti mengawal daya tepikan. Peningkatan laju tepikan pula menyebabkan peningkatan pengaktifan otak secara bererti (p < 0.05 diperbetulkan) hanya pada korteks kesatuan somatoderia iaitu pada lobus parietal superior (SPL) kanan atau BA7 kanan. Ini mencadangkan bahawa SPL memainkan peranan penting dalam mengkoordinasi pergerakan berkemahiran terancang.


  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 10. Abdul Mujid, A., Zailina, H., Juliana, J., Sharnsul Bahri, M.T.
  MyJurnal
  Satu kajian keratan rentas telah daalanlcan ke atas kanak-lcanak yang tinggal 0.5 km dari sebuah lcuari di Sungai Siput Utara. Objelctif kajian ini ialah untulc mengkaji hubungan PM10 dengan fungsi paru-paru kanak-kanak tersebut. Seramai 51 orang kanak-/canak yang ringgal berhampiran kuari dan terdedah dengan debu kaur tehih dipilih, manakala 37 orang kanak-kanak yang tinggal berjauhan tetapi di daerah yang sama telah dipilih sebagai perbandingan untuk lag ian ini. Borang soalselidik telah digunakan untuk mendapatlcan maklumat latarbelakang dan sejarah respiratori dari ibu bapa kanalc-kanak terlibat. Fungsi paru-paru kanak-kanak pula diukur dengan menggunakan Pony Graphic S pirometer. Min kepekatan PM1 0 selama 24 jam di dalam rumah kediaman di kawasan terdedah ialah 76.66 (g/m3 dan di kawasan perbandingan 41 .55 (g/m3. Perbezaan kepekatan PM10 di antara kedua kawasan ini adalah signifikan (p=0.01). Hasil ujian fungsi paru-paru menunjukkan perbezaan yang signifikan di antara fungsi paru-paru kanalc-kanalc terdedah dengan kanak-kanak perbandingan dari segi FVC % jangkaan (t = -8.227, p = 0.01) dan FEV1 % jangkaan (t = -8.729, p = 0.01). Min fungsi paru-paru kanak-kanak lelaki di kawasan terdedah, (FVC % jangkaan = 68.05, FEV1 % jangkaan = 73.71) adalah lebih rendah daripada kawasan perbandingan (FVC % jangkaan= 89.78, FEV1 %~ jangkaan = 86.97). Min fungsi paru-paru kanak-kanak perempuan di kawasan terdedah (FVC % jangkaan= 69.64, FEV1 % jangkaan =74.90) juga adalah lebih rendah daripada hawasan perbandingan ( F VC % jangkaan = 90.99, FEV1 % jangkaan : 87 .7 9). Prevalens kejejasan parurparu FVC % jangkaan l
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 11. Mazliadiyana, M., Nazrun, A.S., Isa, N.M.
  Medicine & Health, 2017;12(1):83-89.
  MyJurnal
  Di Malaysia, timun laut lebih dikenali sebagai Gamat. Di kalangan kaum Melayu,
  gamat sering digunakan sebagai ubat tradisional untuk melegakan kesakitan,
  merawat luka dan kesan terbakar. Ianya juga digunakan sebagai tonik untuk
  memberi sumber tenaga tambahan. Stichopus chloronotus merupakan salah satu
  spesies timun laut yang boleh didapati di Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk
  menentukan dos optimum ekstrak akues Stichopus chloronotus emulsi salap ke
  atas luka pada model tikus. Beberapa siri kepekatan iaitu 0.1%, 0.5% dan 1%
  ekstrak akues Stichopus chloronotus emulsi salap diberikan ke atas luka eksisi sekali
  sehari selama 10 hari. Perubahan pada kawasan luka diukur dengan menggunakan
  angkup dan gambar luka diambil pada hari pertama, ke-3, ke-6, ke-8 dan ke-10
  selepas pembentukan luka. Keputusan daripada peratusan pengurangan luka dan
  pemerhatian makroskopik akan menentukan dos optimum Stichopus chloronotus.
  Hasil kajian menunjukkan, kumpulan tikus kajian yang menerima rawatan
  Stichopus chloronotus 0.5% mempunyai peratusan pengurangan luka yang lebih
  tinggi dan pemerhatian makroskopik yang lebih baik bermula dari hari ke-6 selepas
  pembentukan luka berbanding kumpulan yang lain. Kesimpulannya, dos 0.5%
  merupakan kepekatan optimum bagi Stichopus chloronotus memberikan kesan
  kepada penyembuhan luka dan akan digunakan pada kajian sebenar
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 12. Naomie Salim, Holliday J, Willett P
  This paper describes experiments to study on how well the whole range of topological indices-based non-binary similarity values represents the physicochemical similarities between compounds. Measured log P values have been compared with the log P values predicted from compounds at different range of similarities calculated based on various topological indices of the compounds. Analysis shows that the non-binary Cosine, Simpson and Pearson coefficients might give misleading results when certain compounds are compared. Similarity values involving 1% most similar compounds based on the non-binary Tanimoto or Euclidean coefficients has been found to be able to represent physicochemical similarities between the molecules compared. Therefore, for searches requiring around 1% most similar compounds, rational selection methods based on the non-binary Tanimoto or Euclidean coefficients are likely to produce better results than random selection. Similarity values involving 5% most dissimilar compounds based on the non-binary Tanimoto coefficients has also been found to be able to represent physicochemical dissimilarities between the molecules compared. Therefore, for diverse selection requiring less than 5% most dissimilar compounds, rational selection methods based on the non-binary Tanimoto coefficient is likely to produce better results than random selection. However, in both focused and diverse selection using the coefficients mentioned, as more and more compounds are selected, the selection becomes more and more like random selection in terms of physicochemical properties similarity and dissimilarity.
  Kertas kerja ini membincangkan mengenai kajian untuk melihat sejauh mana nilai keserupaan bukan binari yang dihasilkan melalui perbandingan indeks topologi sebatian mampu mewakili perbezaan atau keserupaan ciri fizikal dan kimia sebatian yang dibandingkan. Di dalam kajian ini, nilai log P yang diperolehi daripada ujikaji makmal telah dibandingkan dengan nilai log P jangkaan yang diambil daripada purata log P sebatian yang mempunyai pelbagai julat nilai keserupaan tertinggi berdasarkan perbandingan indeks tolopologi kesemua sebatian di dalam pangkalan data dengan sebatian berkenaan. Analisa menunjukkan yang pengiraan keserupaan bukan binari menggunakan angkali Cosine, Simpson dan Pearson boleh memberikan nilai keserupaan yang mengelirukan apabila sesetengah jenis sebatian dibandingkan. Nilai keserupaan yang melibatkan 1% sebatian paling serupa berdasarkan angkali Tanimoto atau Euclidean didapati mampu menggambarkan keserupaan ciri fizikal dan kimia sebatian yang dibandingkan. Justeru, carian atau pemilihan berfokus bagi mendapatkan 1% sebatian paling serupa dengan sesuatu sebatian menggunakan angkali Tanimoto dan Euclidean ke atas perwakilan bukan binari sebatian dijangka berkecenderungan memberikan hasil yang lebih memuaskan berbanding dengan pemilihan rambang. Nilai keserupaan yang melibatkan 5% sebatian paling berbeza berdasarkan angkali Tanimoto juga didapati mampu menggambarkan perbezaan ciri fizikal dan kimia molekul yang dibandingkan. Ini menunjukkan yang pemilihan rasional berdasarkan angkali Tanimoto bagi memilih subset yang terdiri daripada 5% molekul paling rencam dari sebuah pangkalan data molekul yang mempunyai perwakilan bukan binari berkecenderungan untuk memberikan hasil yang lebih baik daripadapemilihan secara rambang. Walau bagaimanapun. di dalam kedua-dua pemilihan berfokus atau rencam menggunakan angkali yang dinyatakan, semakin banyak sebatian yang dipilih, hasil yang didapati semakin menyerupai pemilihan secara rawak dari segi keserupaan atau kerencaman ciri fizikal dan kimia.
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 13. Lih JY, Sahrim Ahmad, Ing K, Appadu S, Moayad Hussein Flaifel
  Sains Malaysiana, 2012;41:453-458.
  Ferit NiZn dan nanotiub karbon diadunkan ke dalam getah asli termoplastik mengikut nisbah campuran 1:1. Kesan penambahan pengisi ke atas sifat magnet, struktur dan morfologi nanokomposit dikaji. Dua parameter magnet, iaitu pemagnetan tepuan dan daya koersif nanokomposit didapati bergantung kepada penambahan pengisi dalam matriks. Interaksi antara kedua-dua pengisi dalam matriks TPNR juga mempengaruh sifat magnet. Pengisi hibrid (ferit NiZn dan nanotiub karbon) bertabur sekata dalam matriks termoplastik getah asli. Kehabluran semi-amorfus fasa polipropilena didapati berlawanan dengan peningkatan kehabluran pengisi apabila kandungan pengisi bertambah.
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 14. Ahmad Nazlim Yusoff, Hanani Abdul Manan, Siti Zamratol-Mai Sarah Mukari
  Sains Malaysiana, 2015;44:1339-1350.
  Proses penuaan seringkali dikaitkan dengan kemerosotan sistem kognitif. Kemerosotan tersebut bermula seawal usia dua puluhan dan berterusan secara linear. Walau bagaimanapun, kesan penuaan ke atas ciri kehubungan antara kawasan otak masih belum difahami. Dalam kajian ini, pengimejan resonans magnet kefungsian (fMRI) digunakan untuk mengkaji kesan penuaan ke atas kehubungan otak yang terhasil daripada tugasan mengulang secara terbalik (BRT). Subjek normal dalam empat kumpulan umur iaitu 20-29 tahun (n=14), 30-39 tahun (n=14), 40-49 tahun (n=10) dan 50-65 tahun (n=14) mengambil bahagian dalam kajian ini. Stimulus BRT terdiri daripada satu siri lima perkataan yang diberi secara auditori. Pemetaan statistik berparameter (SPM) dan pemodelan sebab dan akibat dinamik (DCM) digunakan untuk menentukan pengaktifan dan kehubungan otak. Sebanyak 200 model kehubungan intrahemisfera dan 150 interhemisfera dibina bagi menguji kewujudan gandingan antara girus temporal superior (STG), girus Heschl (HG), talamus (TH) dan girus presentral (PCG) kesemua subjek. Keputusan DCM menunjukkan subjek keempat-empat kumpulan umur menggunakan kehubungan intrahemisfera yang sama semasa tugasan BRT. Kehubungan interhemisfera pula didapati berubah menjadi semakin kompleks apabila usia meningkat. Perubahan tersebut didapati bermula pada usia 40 tahun. Keputusan ini menyokong penemuan terdahulu bahawa penuaan menyebabkan perubahan pada sistem neuron otak seterusnya mempengaruhi pemprosesan kognitif.
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 15. Che Aziz Ali, Kamal Roslan Mohamed
  Conglomerates of continental origin are widely distributed in the Eastern Belt of the Malay Peninsular. Murau Conglomerate is the best example. Similar deposits outcrop at Pulau Redang, Pulau Kapas and Bukit Keluang. With an exception of Pulau Redang Conglomerate, similarities in lithologic, sedimentologic and stratigraphic characters of these conglomerates suggested that they can be combined into one group. Their stratigraphic position that is overlying the Upper Paleozoic unconformities reveals that these rock units are representing the basal part of the continental sediments that are found in the Eastern Belt. The sediments have been deposited as early as in the Late Permain and the deposition continued until Triassic. This interpretation is based on the occurrence of the Upper Paleozoic unconformities in the Eastern Belt and also on the age of sediments beneath the unconformities at Pulau Redang. The uplift that gives rise to this unconformity may be attributed to the granite emplacement in the Eastern Belt in the Late Permian-Early Triassic time. This was followed by depositions of the basal conglomerate mentioned above. The basal conglomerates were then overlain by fined grained sediments which are represented by Panti Sandstone, Lotong Sandstone and other equivalent deposits of Jurassic Cretaceous age.
  Konglomerat endapan benua banyak tertabur di lalur Timur Semenanjung Malaysia. Konglomerat Murau adalah satu contoh yang terbaik. Konglomerat yang mempunyai, ciri-ciri yang sama terdapat di beberapa lokaliti di Pulau Redang, Pulau Kapas dan Bukit Keluang. Ciri-ciri litologi sedimentologi dan stratigrafi kesemua konglomerat ini mencadangkan bahawa mereka boleh dikumpulkan di dalam satu kumpulan yang. sama kecuali Konglomerat Pulau Redang. Kedudukannya langsung di atas satah ketakselarasan Paleozoik Atas mencadang unit-unit konglomerat ini merupakan bahagian dasar kepada sedimen kebenuaan yang terdapat di Jalur Timur dan mungkin juga di jalur Tengah. Sedimen ini mula terendap semenjak Perm Akhir hingga Trias berdasarkan ketakselarasan yang terdapat di Jalur Timur dan juga usia sedimen di bawah satah ketakselarasan yang terdapat di Pulau Redang. Pengangkatan yang berkaitan mungkin terhasil daripada perejahan granit di Jalur Timur semasa Perm Akhir-Trias Awal. Pengangkatan ini diikuti oleh pemendapan konglomerat dasar yang disebut di atas. Pengenapan seterusnya diikuti oleh sedimen berbutir lebih halus yang menindihnya yang diwakili oleh Batu Pasir Panti, Batu Pasir Lotong dan yang lain-lain yang setara dengannya yang mungkin berusia Jura-Kapur.
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 16. Badrul Munir Md-Zain, Ng MY, Idris Abd. Ghani
  Kajian kelakuan harian diurnal telah dijalankan ke atas beberapa ekor cimpanzi (Pan troglodytes) di Zoo Negara. Objektif kajian ialah untuk mencerap peruntukan aktiviti harian cimpanzi di dalam kurungan dan mengkaji kesan pengkayaan terhadap kelakuannya. Kaedah persampelan yang digunakan ialah persampelan fokus dengan pengrekodan berterusan. Pemerhatian dijalankan selama 32 hari dari pukul 9.00 pagi hingga 5.00 petang dengan satu jam berehat. Fasa tanpa pengkayaan berlangsung selama 16 hari (80 jam 45 min). Fasa pengkayaan juga dilakukan selama 16 hari (86 jam 15 min). Hasil aktiviti harian menunjukkan cimpanzi banyak berehat (45.2%) dan memerhati persekitaran (16.81%) diikuti dengan aktiviti pergerakan (11.33%), makan (8.38%), berdandan (5.27%), mencari makanan (4.81%), tidur (3.40%), agresif (0.38%), kelakuan lain-lain yang tak tertakrif dalam skop kajian ini seperti kelakuan stereotipik (0.28%) dan kelakuan seksual (0.14%). Fasa pengkayaan memberi hanya perbezaan yang bererti kepada kelakuan mencari makanan (p<0.001), membina sarang (p<0.05) dan kelakuan memerhati persekitaran (p<0.05).
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 17. Solihani S, Noraini T, Ruzi A, Chung R
  Kajian anatomi perbandingan daun dilakukan ke atas tiga spesies daripada genus Coelostegia (C. griffithii, C. borneensis dan C. chartacea) dan juga Ceiba pentandra Gaertn. (Bombacaceae) sebagai spesies perbandingan dalam famili yang sama. Kajian yang dilakukan melibatkan keratan rentas lamina dan tepi daun menggunakan mikrotom gelongsor. Penjernihan daun dilakukan menggunakan larutan 1% Basic Fuchsin di dalam 10% KOH. Hasil kajian menunjukkan ciri sepunya semua spesies Coelostegia yang dikaji iaitu kehadiran sel lendir, jenis trikom, jenis dan taburan hablur, kehadiran sel sklerenkima dan jenis peruratan tengah lamina. Ciri unik yang dikongsi oleh semua spesies genus Coelostegia ialah kehadiran satu hablur tunggal di atas berkas vaskular lamina yang menyambungkannya ke bahagian adaksial epidermis dan seakan-akan membentuk tiang serabut. Manakala variasi interspesies dalam Coelostegia yang boleh digunakan untuk membezakan spesies dalam genus ini ialah bentuk luaran tepi daun, peruratan tepi daun dan taburan trikom. Dalam kajian ini, terdapat tujuh ciri yang boleh membezakan antara Coelostegia dan Ceiba pentandra. Ciri tersebut adalah kehadiran trakeid membengkak yang dapat dilihat pada peruratan lamina, corak berkas vaskular pada tulang daun dan petiol, kehadiran dan jenis hablur, kehadiran dan jenis trikom, sel lendir, sklerenkima pada lamina, hipodermis, sklerenkima pada berkas vaskular petiol dan kehadiran kolenkima. Kajian ini membuktikan bahawa gabungan beberapa ciri anatomi daun mempunyai nilai taksonomi yang boleh digunakan untuk membezakan spesies.
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 18. Shaharir bin Mohamad Zain, Nik Rusdi bin Yaacob
  Kuasa dua atau kuadrat modulus fungsi gelombang Schroedinger pengayun harmonik ringkas yang bersyarat awalnya taburan normal ditunjukkan memenuhi taburan normal dengan min dan varians yang berubah. Oleh itu kuasa dua modulus fungsi gelombang ini memenuhi persamaan resapan yang berpekali resapan malar yang berkadaran dengan pemalar Planck, berpekali hanyutan yang berkadaran dengan terbitan/derivatif fasa fungsi gelombang tersebut, dan bersumberkan kuantiti yang berkadaran dengan hasil tambah atau jumlah potensi klasik pengayun harmonik itu: satu sebutan kuadratik, dan ungkapan/ekspresi dalam sebutan terbitan pertama dan kedua fungsi gelombang. Modulus fungsi gelombang itu juga memenuhi persamaan resapan dengan pekali resapan dan hanyutan yang sama, tetapi dengan sumber yang berbeza dan lebih simpel. Hasil yang serupa berlaku untuk syarat awal yang berupa sembarang fungsi yang kuasa duanya terkamirkan. Hasil ini memberi cahaya baru ke atas tabii tafsiran kebarangkalian bagi kuasa dua fungsi gelombang kerana kini terserlah pula hubungannya secara langsung dengan satu proses stokastik: pembunuhan X sehingga
  dX = a dt + b dB, dengan a diketahui sebagai pekali hanyutan dan b**2/2 diketahui sebagai pekali resapan, dan B ialah proses Wiener piawai.
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 19. Suwanda Idris
  Total Variance (TV) and Generalized Variance (GV) are commonly used as a measure multivariate dispersion. However, these two statistics has some drawbacks. This paper proposes a new measure of multivariate dispersion, named Vectorial Variance (VV) an inner product for set of operators defined on a Hilbert-Smith space. Since, the exact sampling distribution of VV is difficult to find, therefore the asymptotic sampling distribution is obtained.
  [Jumlah Varians dan Varians Teritlak kebiasaannya digunakan sebagai ukuran dispersi multivariate. Namun begitu, kedua-dua statistik ini mempunyai beberapa kelemahan. Dalam tulisan ini akan dicadankgan satu ukuran dispersi multivariate yang baru, dikenali sebagai varians bervektor (VV) yang merupakan suatu hasil darab terkedalam bagi set pengoperasi yang tertakrif ke atas suatu ruang Hilbert-Smith. Oleh kerana taburan pensampilan tepat dari statistik vv tersebut sangat sukar untuk ditentukan, maka taburan pensampilan asimtot telah diperolehi].
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
 20. Rusli Daik, Yee LC
  Sains Malaysiana, 2007;36:183-188.
  Adunan polietilena berketumpatan rendah (LDPE)/getah asli cecair (LNR) dalam komposisi 100LDPE/0LNR, 70LDPE/30LNR, 60LDPE/40LNR dan 40LDPE/60LNR telah dihasilkan melalui penyebaran emulsi LDPE dan LNR.. LNR diperolehi melalui tindak balas pemekaan fotokimia ke atas getah asli (NR) dan emulsi LNR disediakan dengan menggunakan natrium dodesil sulfat (SDS) sebagai agen pengemulsi dan 1-heksanol sebagai ko-pengemulsi. Emulsi LDPE dihasilkan dengan cara yang sama menggunakan larutan LDPE dalam karbon tetraklorida, SDS dan 1-heksanol. Adunan LDPE/LNR disediakan melalui pencampuran emulsi LNR dan LDPE. Sifat mekanik adunan LDPE/LNR dianalisis melalui ujian regangan, hentaman dan kekerasan. Sifat mekanik optimum diperhatikan bagi adunan dengan komposisi 60LDPE/40LNR yang memberi nilai tegasan dan terikan yang maksimum. Suhu peralihan kaca, Tg, seperti yang diperolehi daripada analisis kalorimetri imbasan pembezaan (DSC) menunjukkan adunan yang dihasilkan adalah homogen. Kajian morfologi yang dilakukan dengan menggunakan mikroskop imbasan elektron (SEM) juga menunjukkan kehomogenan adunan yang dihasilkan.
  Matched MeSH terms: Ataxia Telangiectasia
Filters
Contact Us

Please provide feedback to Administrator (afdal@afpm.org.my)

External Links