Displaying publications 1 - 20 of 29 in total

Abstract:
Sort:
 1. Umar Hamzah, Lee CR, Abd. Ghani Rafek
  Sains Malaysiana, 2007;36:1-8.
  Empat puluh sampel batuan granit berbutir kasar daripada Kuala Kubu Bharu telah dikumpulkan daripada 14 lokaliti di sepanjang singkapan jalan daripada Taman Bukit Bunga hingga ke kampung Pertak. Sampel-sampel teras selinder dan blok empatsegi telah disediakan daripada sampel lapangan tersebut untuk menjalani ujian halaju sonik dan mekanik setelah pengukuran beberapa sifat fizik. Nilai purata porositi berkesan sampel-sampel tersebut ialah 1.33 % manakala purata ketumpatan kering dan tepu adalah 2542 dan 2555 kg/m3. Graviti spesifik yang dihitung berjulat 2.1-2.9. Halaju denyut ultrasonik min gelombang P dan S yang melalui bahan batuan yang diuji ialah 5359 m/s dan 2890 m/s. Ujian-ujian mampatan sepaksi menunjukkan purata kekuatan mampatan sepaksi sampel yang bernilai 138.6 MPa. Nilai purata bagi indeks kekuatan beban titik Is(50) pula ialah 5.63. Oleh itu perkaitan kekuatan mampatan sepaksi dengan kekuatan beban titik ialah dengan faktor multiplikasi 25.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 2. Shamsul Azhar Shah, Md. Idris Mohd. Nor, Abdul Hadi Harman Shah, Tahir Aris
  MyJurnal
  Tuberkulosis merupakan penyakit yang masih meigadi masalah kesihatan di seluruh dunia amnya dan di Malaysia khasnya. Kajian telah dilakukan ali Cheras, Kuala Lumpur menggunakan aplikasi GIS untuk mengenalpasti taburan geografi dan tren tuberkulosis daripada tahun 1996 sehingga tahun 2000. Kajian ini juga dilakukan untuk melihat kebolehan GIS sebagai alat surveilan penyakit beyangkit. Hasil kajian dengan menggunakan aplikasi GIS mendapati tren peningkatan tuberkulosis di kawasan·kawasan yang tertentu di Cheras. Penumpuan kes-kes tuberkulosis dapat dilihat di kawasan taburan penduduk yang kepadatan tinggi dan sederhana tinggi terutama di kawasan Kampung Pandan, kawasan penempatan Jalan Cheras dan Bandar Tun Razak. Kes—kes tersebut juga kebanyakannya adalah dalam lingkungan 100 meter ke 200 meter di antara satu sama lain. Kesimpulannya secara am, aplikasi GIS memberikan dimensi baru dalam kawalan penyakit dan ia pasti dapat digunakan dalam membantu aktiviti surveilan penyakit tuberkulosis.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 3. Goh T, Ghani Rafek A, Rahim Samsudin A, Hariri Ariffin M, Baizura Yunus N
  Sains Malaysiana, 2011;40:1123-1127.
  Parameter mekanik seperti nisbah Poisson merupakan parameter input kejuruteraan batuan terutamanya dalam perisian komputer model berangka. Kaedah seismos digunakan untuk menentukan nisbah Poisson jasad batuan segar (gred I), terluluhawa sedikit (gred II), terluluhawa sederhana (gred III) dan tinggi (gred IV). Nisbah Poisson setiap lapisan jasad batuan dikira berdasarkan nilai purata halaju gelombang mampatan (Vp) dan gelombang ricih (Vs) pada kedalaman tertentu. Halaju gelombang mampatan (Vp) diperoleh daripada survei seismos biasan dan halaju gelombang ricih (Vs) diperoleh daripada survei analisis spektral gelombang permukaan (SASW) atau analisis gelombang permukaan berbilang saluran (MASW). Sebanyak 66 ujian seismos telah dijalankan pada 9 cerun jasad batuan iaitu 6 ujian di atas 1 cerun jasad batuan granit di JKR kuari Bukit Penggorak, Kuantan, Pahang; 26 ujian di atas 4 cerun jasad batuan granit di Kuari Kajang Rock, Semenyih, Ulu Langat, Selangor; 12 ujian di atas 1 cerun jasad batuan granit di Lebuhraya Silk Kajang (km 14.6) Selangor; 14 ujian di atas 2 cerun jasad batuan syis di Jalan Kuala Kubu Baru-Bukit Fraser (km 15), Selangor dan 8 ujian di atas 1 cerun jasad batuan kuarzit di Section U10, Bukit Cherakah, Shah Alam, Selangor. Daripada ujian seismos, nilai maksimum nisbah Poisson jasad batuan yang bergred I, II, III dan IV ialah 0.295, 0.335, 0.355 dan 0.364. Nilai minimum nisbah Poisson jasad batuan yang mempunyai gred I, II, III dan IV ialah 0.215, 0.299, 0.334 dan 0.337. Nilai purata nisbah Poisson untuk jasad batuan bergred I, II, III dan IV ialah 0.274, 0.320, 0.345 dan 0.345. Nilai nisbah Poisson jasad batuan menjadi semakin besar apabila gred terluluhawa menjadi semakin besar. Nilai purata nisbah Poisson jasad batuan gred II, III dan IV bertambah sebanyak 16.8%, 25.9% dan 25.9% jika dibandingkan dengan jasad batuan gred I. Keadaan ini berlaku kerana perubahan retakan pada jasad batuan gred I adalah lebih besar apabila mengalami proses terluluhawa. Perubahan retakan menjadi semakin kecil apabila mengalami proses terluluhawa seterusnya. Tiada perubahan retakan berlaku pada jasad batuan gred III apabila menjadi jasad batuan gred IV.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 4. Rosyidi S, Taha M, Ismail A, Chik Z
  Dalam hal yang berkaitan dengan pengurusan turapan jalan raya, keupayaan galas lapisan subgred banyak mempengaruhi keadaan struktur turapan secara keseluruhan. Oleh itu, penilaian kualiti subgred diperlukan dari masa ke masa bagi mengawal kualiti turapan supaya ianya boleh dilalui kenderaan tanpa mengalami kerosakan. Kaedah Analisis Spektrum Gelombang Permukaan (lebih dikenali dengan Spectral Analysis of Surface Wave-SASW) merupakan suatu teknik uji kaji seismos tanpa musnah di lapangan yang boleh digunakan untuk penilaian kekukuhan dan kedalaman struktur turapan jalan termasuk lapisan subgred turapan dengan cepat dan menjimatkan. Makalah ini bertujuan untuk menunjukkan keupayaan kaedah SASW bagi menilai kualiti lapisan subgred turapan. Kaedah SASW dilakukan berdasarkan kaedah perambatan gelombang R. Berasaskan data beza fasa gelombang R yang merambat di permukaan turapan, lengkung eksperimen serakan halaju fasa diperolehi. Selanjutnya melalui proses songsangan, parameter dinamik bahan seperti halaju ricih yang mewakili modulus elastik dan ricih dinamik bahan turapan jalan boleh ditentukan. Hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah SASW berupaya menghasilkan parameter dinamik bahan lapisan subgred turapan yang boleh diguna pakai. Beberapa model empirik dengan korelasi yang baik berjaya diterbitkan daripada kajian ini yang boleh digunakan dengan mudah di lapangan untuk penilaian kekukuhan lapisan subgred secara tepat.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 5. Zulfahmi Ali Rahman, Sahibin Abd. Rahim, Wan Muhd Razi Idris, Jasni Yaakob
  Sains Malaysiana, 2007;36(2):105-116.
  Secara geologi, kawasan Cameron Highland terdiri daripada batuan granit batolit yang merejah ke dalam batuan sedimen yang lebih tua. Rejahan jasad igneus asidik ini menyebabkan pembentukan batuan meta-sedimen dan batuan metamorfik lain sebagai sisa bumbung. Sekis sering ditemui telah mengalami luluhawa tinggi hingga sepenuhnya, berwarna kelabu cerah hingga gelap dengan butiran halus hingga sederhana dan struktur foliasi yang ketara. Manakala batuan granit mengandungi mineral kuarza, felspar dan butiran biotit dan/atau turmalin. Kebanyakan cerun potongan jalan raya yang dibina merentasi jasad batuan ini dan survei ketidakstabilan cerun dilakukan berdasarkan jenis, geometri dan cirian fiziko-kimia tanah cerun. Hasil cerapan lapangan menunjukkan bahawa jenis cerun yang gagal adalah jenis cerun tanah yang terdiri daripada jenis gelinciran cetek dan dalam. Antara faktor yang menyumbang kepada ketidakstabilan cerun adalah geometri cerun seperti cerun yang tinggi dan sudut muka cerun yang curam, sifat keperoian tanah pada cerun dan kekurangan litupan vegetasi permukaan. Ini menyebabkan permukaan cerun terdedah kepada hentaman terus hujan. Kesan daripada air larian permukaan juga menyebabkan pembentukan alur-alur hakisan pada muka cerun tanah. Sifat fiziko-kimia bahan cerun (tanah) seperti taburan saiz partikel, pH, kandungan ferum oksida, bahan organik, kandungan air, ketumpatan pukal dan sebenar serta keporosan juga didapati memainkan peranan sebagai faktor yang dalaman dalam mempengaruhi kestabilan cerun tertentu yang dikaji. Julat pH tanah yang rendah (sifat asidik) pada semua cerun mengurangkan kandungan ferum oksida dalam tanah yang bertindak sebagai bahan penyimen tanah. Ini menyebabkan agregatan tanah menjadi lemah dan mudah terhakis.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 6. Kamaludin NF, Awang N, Baba I, Hamid A, Meng CK
  Pak J Biol Sci, 2013 Jan 01;16(1):12-21.
  PMID: 24199481
  Organotin complexes are recognized as the biologically active compounds in inducing cancerous cells death at very low doses. To date, organotin compounds currently appear among the most potent candidates in research related to the new anticancer drugs. In this study, new organotin(IV) N-butyl-N-phenyldithiocarbamate compounds have been successfully synthesized between the reaction of N-butylaniline amine with organotin(IV) chloride in 1:2/1:1 molar ratio. All compounds were characterized using the elemental analysis, FT-IR and NMR spectroscopy. The single crystal structure was determined by X-ray single crystal analysis. The elemental analysis showed good agreement with the suggested formula (C4H9)2Sn[S2CN(C4H9)(C6H5)]2 (Compound 1 and 2), (C6H5)2Sn[S2CN(C4H9)(C6H5)]2 (Compound 3) and (C6H5)3Sn[S2CN(C4H9)(C6H5)] (Compound 4). The important infrared absorbance peaks, v (C = N) and v(C = S) were detected in range between 1457-1489 cm(-1) and 951-996 cm(-1), respectively. The chemical shift of carbon in NCS2 group obtained from 13C NMR was found in range 198.86-203.53 ppm. The crystal structure of compound 4 showed that the dithiocarbamate ligand coordinates in a monodentate fashion. It crystallized in monoclinic P2(1)/n space group with the crystal cell parameter: a = 10.0488(1) angstroms, b = 18.0008(2) angstroms, c = 15.2054(2) angstroms, beta = 102.442(1) degrees and R = 0.044. The cytotoxicity (IC50) of these compounds against Jurkat E6.1 and K-562 leukemia cells were in the range between 0.4-0.8 and 1.8-5.3 microM, respectively as assessed using 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazholium bromide (MTT) assay. In conclusion, our study demonstrate that all compounds showed potent cytotoxicity towards both cell lines tested with the triphenyltin(IV) compound displayed the greatest effect.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates/chemical synthesis; Thiocarbamates/pharmacology*; Thiocarbamates/chemistry
 7. Mohammad, Thamer Ahmad, Mohd. Razali Abdul Kadir, Megat Johari Megat Mohd. Noor, Ahmad Husaini Sulaiman
  MyJurnal
  Part of the Seremban flood mitigation project in the state of Negeri Sembilan, Malaysia is to mitigate
  the flood at Jalan Rasah. The mitigation is planned to be implemented in packages. Package I and Package II of River Anak Air Rasah are parts of the project work. In these packages, wider and deeper concrete sections for the river are constructed. The existing undersized culverts were replaced by bigger reinforced concrete box culverts. The size of the box culverts was based on 100-years average reoccurrence interval (ARI). One of these culverts intersected with a rail line connecting Singapore and Malaysia. Trenchless jacking technique was used to lay the box culvert. The total length of the box culvert jacked under the railway line is 33 m, whereas the total width of the twin box culvert is 7.8 m with a total height of 3 m. This was the first time that the trenchless jacking techniques were used for the urban flood mitigation purpose in Malaysia, and it is mainly used to minimise traffic disruption. This study reports the success of using jacking technique in the development of the flood mitigation program of DID in Negeri Sembilan. Among other things, it explains significant performance of the technique under local conditions and experiences gained towards the advancement of tunnelling and trenchless technology.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 8. Mutiara Dwi Sari, Ab. Aziz Yusof, Ahmad Shaifful Anuar Ahmad Shukor
  MyJurnal
  Salah satu syarat untuk menjadi sebuah negara maju adalah tersedianya modal insan yang unggul yang
  lahir daripada Institusi Pengajian Tinggi. Kerajaan Malaysia telah memberikan peruntukan yang besar
  untuk mencapai matlamat tersebut. Walau bagaimanupun, terdapat kekangan dan keterhadan kewangan
  Kerajaan untuk memenuhi keseluruhan biaya Institusi Pengajian Tinggi. Oleh itu, semua pihak terkait
  perlulah mencari alternatif dan jalan keluar bagi mengatasi masalah ini. Wakaf merupakan salah satu
  sistem ekonomi Islam yang dikatakan sangat berpotensi bagi membangunkan pendidikan. Kertas kerja
  ini mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk mengenal pasti pembangunan wakaf pendidikan dengan
  kajian kes di Universiti College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia. Kedua, menganalisis isu
  kelestaraian wakaf dan kaedah-kaedah yang digunakan UCB dalam mempastikan kelestarian wakaf
  tersebut. Bagi mencapai kedua-dua tujuan ini kaedah kualitatif yang melibatkan temu bual mendalam
  dua orang responden telah dijalankan. Data yang diperolehi di analisis menggunakan kaedah analisis
  kandungan. Hasil kajian mendapati bahawa pembangunan wakaf di UCB sudah bermula sejak tahun
  1998. Pengurusan dan pentadbiran wakaf UCB dilakukan di bawah tiga agensi (joint venture) yang
  setiapnya merupakan pemegang saham iaitu PEYATIM (Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia)
  (50%), PERKAYA (Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim) Terengganu (30%) dan YAKIN (Yayasan
  Kebajikan Negeri Terengganu) (20%). Antara kaedah yang digunakan untuk melestarikan wakaf
  pengajian tinggi di UCB adalah penjagaan dan pengelolaan aset yang telus dengan kepimpinan yang
  kuat, sistem pemasaran dan kaedah wakaf yang mudah. Sumbangan kerajaan dan juga peranan alumni
  dikatakan juga membantu pembangunan wakaf tersebut. Kajian ini membuktikan bahawa sistem wakaf
  memiliki potensi untuk membantu membangunkan pendidikan yang lestari.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 9. Abdul Ghani Rafek, Khairuddin Nordin
  The new Genting Sempah tunnel represents an important part of the widening and upgrading of the main east-west road link between Kuala Lumpur on the west coast and Kuantan on the east coast of Peninsular Malaysia. The new tunnel is located between 18m to 30m north of the existing (old) tunnel which was constructed in 1975 and has a similar alignment. Engineering geological investigations and site characterization for the construction of the new tunnel were carried out in 1994 with drilling, aerial photograph interpretation, surface geological mapping, geophysical surveys and laboratory testing. Rock mass classification was carried out based on the Q classification system of Barton et at. (1974). Based on this classification, it was predicted that for the tunnel zone, 8.6 % of the length of the tunnel consisted of rock mass classified as very poor i.e. type two, 82.8% as extremely poor, i.e. type three and the remaining 8.6% as exceptionally poor, i.e. type four. Excavation of the tunnel between March 1995 and September 1996 together with engineering geological logging and rock mass classification revealed the following; type two, very poor 6.3%, type three, extremely poor 89.9%, type four, exceptionally poor 3.8%. These results show the general validity of the prediction of the rock mass quality.
  Terowong kedua Genting Sempah merupakan suatu bahagian utama dalam pembesaran dan peningkatan taraf jalan timur-barat utama yang menghubungi Kuala Lumpur di pantai barat dan Kuantan di pantai timur Semenanjung Malaysia. Terowong kedua berkedudukan 18 m hingga 30 m ke utara terowong lama yang dibina pada tahun 1975 dan mempunyai penjajaran yang sama. Penyiasatan geologi kejuruteraan dan pemeriksaan tapak pembinaan terowong kedua dilaksanakan pada tahun 1994 dengan penggerudian, pentafsiran fotograf udara, pemetaan geologi permukaan, survei geofizik dan ujian makmal. Pengelasan kualiti jasad batuan dilakukan berdasarkan sistem pengelasan Q oleh Barton et al. (1974). Hasil pengelasan ini di zon terowong meramalkan 8.6% panjang terowong baru terdiri daripada jasad batuan berkualiti sangat rendah, iaitu jenis dua, 82.8% berkualiti tersangat rendah, iaitu jenis tiga manakala 8.6% panjang terowong terdiri daripada jasad batuan berkualiti luarbiasa rendah, iaitu jenis empat. Penggalian terowong di antara Mac 1995 dan September 1996 dengan rakaman geologi kejuruteraan dan pengelasan jasad batuan semasa penggalian menghasilkan keputusan seperti berikut; jenis dua, berkualiti sangat rendah 6.3%, jenis tiga, berkualiti tersangat rendah 89.9%, jenis empat, berkualiti luar biasa rendah 3.8%. Keputusan
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 10. Zurina M, Idris A, Mohamad Roff M
  Bemisia tabaci (Gennadius) merupakan spesies lalat putih utama dan berbahaya kepada pertanian. Kajian telah dijalankan di Stesen MARDI Jalan Kebun, Klang, Selangor dari 9 September 2006 hingga 11 November 2007. Objektif kajian ini adalah untuk menilai kesan populasi lalat putih terhadap tanaman cili yang diberi kadar nitrogen yang berbeza (0, 33, 43, 53 g/pokok). Keputusan kajian menunjukkan pokok cili yang dibaja dengan kadar nitrogen yang tinggi menyebabkan peningkatan yang bererti (P<0.05) kepada populasi B. tabaci peringkat belum matang berbanding pada pokok cili yang dibajakan nitrogen pada kadar rendah. Min bilangan B. tabaci pada peringkat belum matang per aras kanopi adalah berbeza secara signifikan (P<0.05) antara aras kanopi dan antara perlakuan. Secara amnya, min bilangan telur dan larva B. tabaci adalah lebih tinggi secara bererti (P<0.05) pada aras kanopi atas berbanding tengah dan bawah. Walau bagaimanapun, min bilangan pupa B. tabaci adalah tinggi secara signifikan (P<0.05) pada aras kanopi bawah berbanding aras kanopi atas dan tengah. Min bilangan B. tabaci pada peringkat belum matang adalah berbeza secara bererti (P<0,05) mengikut minggu selepas pokok cili ditanam pada semua perlakuan. Secara amnya, populasi B. tabaci lebih tinggi semasa awal musim penanaman dan menurun selepasnya hingga ke akhir musim kecuali pada minggu ketiga dan ketujuh selepas pokok cili di tanam.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 11. Tham SY, Agatonovic-Kustrin S
  J Pharm Biomed Anal, 2002 May 15;28(3-4):581-90.
  PMID: 12008137
  Quantitative structure-retention relationship(QSRR) method was used to model reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) separation of 18 selected amino acids. Retention data for phenylthiocarbamyl (PTC) amino acids derivatives were obtained using gradient elution on ODS column with mobile phase of varying acetonitrile, acetate buffer and containing 0.5 ml/l of triethylamine (TEA). Molecular structure of each amino acid was encoded with 36 calculated molecular descriptors. The correlation between the molecular descriptors and the retention time of the compounds in the calibration set was established using the genetic neural network method. A genetic algorithm (GA) was used to select important molecular descriptors and supervised artificial neural network (ANN) was used to correlate mobile phase composition and selected descriptors with the experimentally derived retention times. Retention time values were used as the network's output and calculated molecular descriptors and mobile phase composition as the inputs. The best model with five input descriptors was chosen, and the significance of the selected descriptors for amino acid separation was examined. Results confirmed the dominant role of the organic modifier in such chromatographic systems in addition to lipophilicity (log P) and molecular size and shape (topological indices) of investigated solutes.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates/analysis*
 12. Wan-Norafikah O, Nazni WA, Lee HL, Zainol-Ariffin P, Sofian-Azirun M
  Saudi J Biol Sci, 2013 Jul;20(3):241-50.
  PMID: 23961241 DOI: 10.1016/j.sjbs.2013.02.001
  The resistance status towards permethrin among the laboratory strain, the permethrin-selected strain and four field strains of Culex quinquefasciatus collected in Kuala Lumpur, Malaysia was determined using three standard laboratory methods: WHO larval bioassay, WHO adult bioassay and biochemical microplate assay. Cx. quinquefasciatus permethrin-selected strain larvae were the least susceptible to permethrin with a resistance ratio of 47.28-folds, whereas all field strain larvae of the same species were tolerant to permethrin with resistance ratios of more than 3-folds. In contrast, in adult stage, the permethrin exposed permethrin-selected strain (resistance ratio = 1.27) was found to be more susceptible to permethrin than all permethrin-exposed field strains (resistance ratios = 2.23-2.48). Complete mortalities for all strains of Cx. quinquefasciatus adults proved the effectiveness of the synergist; piperonyl butoxide (PBO). For the biochemical microplate assay, the reduction of the mean optical density of elevated oxidase activity of three field strains upon exposure to PBO confirmed the association between oxidase activity and permethrin tolerance. On the other hand, irregular patterns of the mean optical density of elevated oxidase activity in the laboratory strain, permethrin-selected strain and Jalan Fletcher strain illustrated the gene variation within these mosquito colonies as well as the involvement of other enzyme activities in the permethrin resistance occurred.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 13. Azhar Mohamad
  MyJurnal
  The Gamma Green House (GGH) is a chronic irradiation facility located at MINT Tech Park, Nuclear Malaysia, Jalan Dengkil. GGH is used for induction of mutation in plants and other biological samples with low dose radiation over period of time depending on the nature and sensitivity of the plant species. Gamma Greenhouse facility at Malaysian Nuclear Agency comprises an open topped
  irradiation area consisting of circular green house with 30 meters radius, control room and irradiator with interlock system. The irradiation source is a REVISS RSL6050 double encapsulated 800 Ci 137Cs (half-life 30.1 years for 137Cs) pencils and allowed to be exposed only when the entire 300 m diameter site is free from personnel. The irradiator system is secured by a sophisticated interlock system, which only allows the source to be exposed when all the prerequisite safety conditions are met, and automatically returns the source to the safe
  storage position if any safety device is compromised.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 14. Izwan Bharudin, Radziah Zolkefli, Shazilah Kamaruddin, Farah Diba Abu Bakar, Abdul Munir Abdul Murad, Mohd Faizal Abu Bakar, et al.
  Sains Malaysiana, 2018;47:1675-1684.
  Mekanisme pengambilan dan penghasilan asid amino bagi mikroorganisma psikrofil yang bermandiri dan berpoliferasi
  pada persekitaran sejuk melampau masih belum difahami sepenuhnya. Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti
  gen yang terlibat dalam penjanaan asid amino bagi yis psikrofil, Glaciozyma antarctica serta menentukan pengekspresan
  gen tersebut semasa kehadiran dan kekurangan asid amino dalam medium pertumbuhan. Pengenalpastian gen telah
  dilakukan melalui penjanaan penanda jujukan terekspres (ESTs) daripada dua perpustakaan cDNA yang dibina daripada
  sel yang dikultur dalam medium pertumbuhan kompleks dan medium pertumbuhan minimum tanpa asid amino. Sebanyak
  3552 klon cDNA daripada setiap perpustakaan dipilih secara rawak untuk dijujuk menghasilkan 1492 transkrip unik
  (medium kompleks) dan 1928 transkrip unik (medium minimum). Analisis pemadanan telah mengenl pasti gen mengekod
  protein yang terlibat di dalam pengambilan asid amino bebas, biosintesis asid amino serta gen yang terlibat dengan
  kitar semula asid amino berdasarkan tapak jalan yang digunakan oleh yis model, Saccharomyces cerevisiae. Analisis
  pengekspresan gen menggunakan kaedah RT-qPCR menunjukkan pengekspresan gen mengekod protein yang terlibat di
  dalam pengambilan asid amino bebas iaitu permease adalah tinggi pada medium kompleks manakala pengekspresan
  kebanyakan gen mengekod protein yang terlibat dalam kitar semula dan biosintesis asid amino adalah tinggi di dalam
  medium minimum. Kesimpulannya, gen yang terlibat dalam penjanaan dan pengambilan asid amino bagi mikroorganisma
  psikrofil adalah terpulihara seperti mikroorganisma mesofil dan pengekspresan gen-gen ini adalah diaruh oleh kehadiran
  atau ketiadaan asid amino bebas pada persekitaran.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 15. Umar Hamzah, Abd. Rahim Samsudin
  Identification of a possible source of engineering geological hazard in the limestone area such as cavities, sinkholes and an underground cavern have become necessity for site investigation before any construction of roads, bridges and buildings are carried out. The study is also necessary for tunneling and underground mining works where knowledge of the engineering properties of the rock mass is very important in order to assess the suitability and safety of a proposed building. Geophysical techniques have been widely used in engineering geological study to deal with such problems that normally arise at construction sites with limestone bedrock. In this study, shallow seismic reflection technique and dipole-dipole geoelectrical methods were used to detect the presence of cavity in lime stone area of Batu Cave, Kuala Lumpur. The exact location and depth of cavities in the area were determined from the existing borehole data and report provided by the Geological Survey Department of Malaysia. Based on the borehole data, several cavities that were filled-up with water and fine silt are encountered at depths of 15.7m to 17.8m, 20.2m to 21.1m and 21.4m to 25.7m. Three shallow seismic reflection profiles were established on the cavity area and the results show that the cavities in the limestone occur in the form of 20 to 30m long subterranean channel of 15 to 30 m depth. Dipole-dipole resistivity survey conducted on seismic lines one and three also indicates the presence of the channel and cavities in the limestone.
  Pengecaman punca bencana geologi kejuruteraan di kawasan batu kapur seperti lohong batu kapur, kewujudan lubang benam dan gua-gua batu kapur telah menjadi amat penting dalam penyiasatan tapak sebelum sesuatu pembinaan seperti jalan raya, jambatan dan bangunan dilakukan. Begitu juga dalam kerja-kerja penerowongan dan perlombongan, pengetahuan asas sifat kejuruteraan jasad batuan amat perlu diketahui untuk menitai kesesuaian dan keselamatan bangunan yang bakal dibina. Teknik geofizik telah digunakan secara meluas dalam kajian geologi kejuruteraan untuk menangani masalah yang terdapat di tapak-tapak binaan yang mempunyai batu kapur sebagai batuan dasar. Dalam kajian ini teknik seismos pantulan cetek dan kaedah geoelektrik dwikutub-dwikutub telah digunakan untuk mengesan rongga batu kapur yang terdapat di kawasan Batu Caves, Kuala Lumpur. Kedudukan dan kedalaman rongga batu kapur di kawasan kajian telah ditentukan melalui data lubang gerudi dan laporan yang diperoleh daripada Jabatan Kajibumi Malaysia. Berdasarkan data lubang gerudi tersebut terdapat beberapa rongga yang terisi air dan pasir halus berlodak di kedalaman 15.7 m hingga 17.8 m, 20.2 m hingga 21.1 m dan 21.4 m hingga 25.7 m. Tiga profil seismos pantulan cetek telah dibuat di kawasan berongga tersebut dan hasil survei menunjukkan rongga dalam batu kapur tersebut membentuk palung sepanjang hampir 20 - 30 m pada kedalaman antara 15 m hingga 30 m. Rentisan survei geoelektrik dwikutub yang dilakukan pada profil seismos satu dan tiga juga memperlihatkan kehadiran lohong dan palung dalam batu kapur tersebut.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 16. Umar Hamzah, Ibrahim Komoo
  A survey to characterize seismic and ultrasonic properties of a granite weathering profile have been carried out at a roadcut slope exposure along Kuala Lumpur-Karak highway at kilometres 39.9. The terraced cut slope shows a complete weathering profile beginning from fresh grade I rock to grade VI residual soil. Together with in situ seismic measurement, rock samples have been collected for ultrasonic tests in laboratory. The range of velocities representing grades and indices of weathered rocks and soils are determined from the in situ seismic surveys. The range of ultrasonic velocities and elastic moduli are obtained from the laboratory measurements.
  Satu survei untuk mencirikan sifat seismos dan ultrasonik profil luluhawa granit telah dilakukan di singkapan potongan jalan, cerun utara lebuhraya Kuala Lumpur-Karak pada lokaliti 39.9 km. Potongan berteres ini mempamirkan satu profil luluhawa lengkap iaitu mulai batuan gred 1 yang segar hingga ke tanah baki bergred VI. Di samping pengukuran seismos secara in situ, sampel batuan juga diambil untuk dibuat pengukuran halaju ultrasonik di makmal. Julat halaju yang mewakili gred dan indeks luluhawa bagi tanah dan batuan diperolehi daripada survei seismos in situ. Julat halaju trasonik dan modulus kenyal diperolehi hasil pengukuran di makmal.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 17. Intan Elya Suka, Nur Farhana Roslan, Zamri Zainal, Nurulhikma Md Isa, Bee LC
  Sains Malaysiana, 2018;47:1465-1471.
  Gen Proteolisis 6 (PRT6) merupakan gen yang memainkan peranan penting dalam tapak jalan N-end rule dan berfungsi
  sebagai enzim E3 ligase. PRT6 berperanan dalam pengenalan protein sasaran bagi proses degradasi. Objektif utama kajian
  ini adalah untuk mentransformasi konstruk RNAi PRT6 ke dalam tomato berperantarakan Agrobacterium tumefaciens.
  Ini bertujuan untuk memahami peranan tapak jalan N-end rule semasa proses pemasakan buah. Beberapa faktor yang
  memberi kesan kepada transformasi seperti masa ko-penanaman dan juga kepekatan antibiotik yang digunakan telah
  dioptimumkan. Keputusan kajian menunjukkan pengeraman kotiledon selama 48 jam pada medium ko-penanaman dapat
  meningkatkan penghasilan kalus sebanyak 61% manakala penggunaan 500 mg/L antibiotik karbenisilin dalam medium
  regenerasi pucuk dapat mengurangkan kontaminasi A. tumefaciens sehingga 5.2%. Selain itu, strain A. tumefaciens
  C58 merupakan strain A. tumefaciens yang paling sesuai digunakan sebagai perantara dalam kajian ini. Tindak balas
  berantai polimerase (PCR) telah dijalankan pada pucuk yang terhasil untuk mengesahkan integrasi fragmen PRT6 ke dalam
  genom tomato. Berdasarkan analisis PCR, kesemua tujuh pucuk putatif transgenik adalah merupakan transforman positif.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates
 18. Sapari P, Ismail BS
  Environ Monit Assess, 2012 Oct;184(10):6347-56.
  PMID: 22089624 DOI: 10.1007/s10661-011-2424-9
  The purpose of this study was to investigate the potential risk of pretilachlor, thiobencarb, and propanil pollutants in the water system of the rice fields of the Muda area. The study included two areas that used different irrigation systems namely non-recycled (N-RCL) and recycled (RCL) water. Regular water sampling was carried out at the drainage canals during the weeding period from September to October 2006 in the main season of 2006/2007 and April-May 2007 in off season of 2007. The herbicides were extracted by the solid-phase extraction method and identified using a GC-ECD. Results showed that the procedure for identification of the three herbicides was acceptable based on the recovery test values, which ranged from 84.1% to 96.9%. A wide distribution pattern where more than 79% of the water samples contained the herbicide pollutants was observed at both the areas where N-RCL and RCL water was supplied for the two seasons. During September to October 2006, high weedicide residue concentration was observed at the N-RCL area and it ranged from 0.05 to 1.00 μg/L for pretilachlor and propanil and 10-25 μg/L for thiobencarb. In the case of the area with RCL water, the weedicide residue ranged from 1 to 5 μg/L for pretilachlor and propanil and 10-25 μg/L for thiobencarb. The highest residue level reached was 25-50, 50-100, and 100-200 μg/L for pretilachlor, propanil, and thiobencarb, respectively. During April to May 2007, high residue concentration frequently occurred at the area supplied with N-RCL irrigation water and it ranged from 0.05 to 1.00, 10 to 25, and 25 to 50 μg/L for pretilachlor, propanil, and thiobencarb, respectively. The highest residue level reached was 25-50 μg/L for pretilachlor and 100-200 μg/L for propanil and thiobencarb. There was an accelerated increase in the concentration of the herbicide residues, with the maximum levels reached at the early period of weedicide application, followed by a sharp decrease after the rice fields were completely covered with the rice crop. During the main season of 2006/2007, the concentration of propanil residue gradually rose, although that of the other herbicides declined.
  Matched MeSH terms: Thiocarbamates/analysis*
Related Terms
Filters
Contact Us

Please provide feedback to Administrator (tengcl@gmail.com)

External Links